Ny mesterlære

Ny mesterlære er en praktisk adgangsvej til erhvervsuddannelserne
og erstatter helt eller delvist uddannelsens grundforløb, der normalt
bliver afviklet på en erhvervsskole. Den grundlæggende praktiske oplæring foregår primært i virksomheden og kan vare op til et år.
 

Uddannelsesaftale og skoleophold

Forløbet kræver, at der indgås en uddannelsesaftale mellem virksomheden og eleven, med fuld uddannelseslængde og med en prøvetid på 3 måneder.
Det kan indgå i elevens uddannelsesplan, at der i løbet af den praktiske oplæring, indgår skoleundervisning i de lovpligtige kurser på CELF.
 

Afsluttende praktisk prøve

Ved afslutningen af den grundlæggende praktiske oplæring kompetencevurderes eleven af skolen og virksomheden. Herefter kan eleven fortsætte i hovedforløbet.
 

Hovedforløbet

For elever der påbegynder deres uddannelse via ny mesterlærer, gennemføres undervisning og eksamen på samme måde som for de øvrige elever.
 
Elever i ny mesterlære får således de samme erhvervskompetencer og den samme titel som de øvrige elever.
 

Økonomi

Eleven får elevløn under hele sit uddannelsesforløb. Hvis eleven skal på skole får virksomheden refunderet en del af lønnen.
 
Transport til skolen dækkes af virksomheden og refunderes efter gældende AER regler.