Covid 19

Opdateret 26.11.21

Restriktioner som følge af COVID19

Elever, kursister, medarbejdere og andre besøgende skal ifølge gældende regler fra myndighederne fremvise coronapas ved ophold på skolen.

Coronapasset skal være grønt for at være på skolen, hvilket det er, når personen opfylder mindst ét af fire punkter

  • er fuldt vaccineret, eller
  • er raskmeldt fra COVID-19, eller
  • er en negativ PCR-test, som er mindre end 72 timer gammel, eller
  • er en negativ Kvik-test, som er mindre end 48 timer gammel

Kontrollen af elevers og kursisters coronapas organiseres forskelligt fra adresse til adresse og fra målgruppe til målgruppe.

Medarbejdere (alle adresser)

Kontrollen varetages af nærmeste chef. Er man vaccineret, er det tilstrækkeligt at vise coronapas én gang. For ikke-vaccinerede skal passet fremvises for chefen med 48 timers mellemrum (svarende til gyldigheden af en kviktest).

Kursister (alle adresser)

Kursisters coronapas tjekkes af underviseren i undervisningslokalet.

Besøgende (alle adresser)

Coronapas tjekkes på stikprøvebasis.

Merkurs Plads

Der skabes først et overblik over elevernes vaccinationsstatus. Arbejdet er i gang. Ikke vaccinerede skal herefter fremvise Coronapas med 48 timers mellemrum.

GULD10 på Merkurs Plads

GULD10 er dog omfattet af folkeskolens regelsæt, som, så vidt det er muligt, skal følges. Medarbejderne på GULD10 orienteres nærmere herom.

Nakskov

Elever på erhvervsuddannelserne, gymnasieelever og kursister tjekkes alle af underviseren i undervisningslokalet.

Kringelborg Allé

Elever på erhvervsuddannelserne får tjekket coronapas af underviseren i undervisningslokalet.

Medarbejdere og elever opfordres kraftigt til at følge Sundhedsstyrelsen 5 gode råd:

  1. Vask dine hænder tit og brug håndsprit
  2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
  3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  5. Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker

Bygge og anlæg

Uddannelseschef Micahel Boile

25 458 863


Transport og logistik

Uddannelseschef Søren Stryhn

54888 880


Fødevarer

Uddannelseschef Nino Kristensen

25 458 875


Teknologi og energi

Uddannelseschef Claus Petersen

61 632 896


EUD/EUX Business

Uddannelseschef Solveig Nielsen

61 632 862


Campus Nakskov

Uddannelseschef/Rektor Charlotte Maegaard Kristiansen

30 555 909


Handelsgymnasiet

Rektor Helle Holst

61 632 948


Teknisk gymnasium

Rektor Bo Rasmussen

61 632 890


GULD10

Uddannelsesleder Tonni Schlegel-Sørensen

22 196 722


Campus Nakskov

vicerektor/pæd. konsulent

25 458 899