Fødevarer

Uddannelseschef Nino Kristensen

25 458 875


Teknologi og energi

Uddannelseschef Claus Petersen

61 632 896


EUD/EUX Business

Uddannelseschef Solveig Nielsen

61 632 862


Campus Nakskov

Uddannelseschef/Rektor Charlotte Maegaard Kristiansen

30 555 909


Handelsgymnasiet

Rektor Helle Holst

61 632 948


Teknisk gymnasium

Rektor Bo Rasmussen

61 632 890


GULD10

Uddannelsesleder Tonni Schlegel-Sørensen

22 196 722


Campus Nakskov

Jesper Dau Simonsen vicerektor/pæd. konsulent

25 458 899