Covid 19

Opdateret den 21.12.20

Vedr. prøver og eksamener
I de første uger af det nye år er der nye restriktioner på uddannelsesområdet omkring eksamensafholdelse.

Erhvervsuddannelser (EUD)

 • Alle grundfagsprøver på GF1 og GF2 er aflyst af ministeriet. Standpunktskarakterer ophøjes til eksamenskarakter
 • Ministeriet har med hensyn til øvrige eksamener givet institutionerne visse frihedsgrader. På CELF har vi besluttet følgende:
  • Eksamener i uddannelsesspecifikke fag på GF2 aflyses som følge af usikkerheden om COVID-19. Standpunktskarakterer ophøjes til eksamenskarakakter (bestået/ikke bestået)
  • Alle svendeprøver søges så vidt muligt gennemført
 • Der gennemføres undervisning; også på de dage, hvor der skulle have været eksamen
  • I uge 1 er al undervisning virtuel
  • I uge 2 og derefter afventer vi ministeriets beslutning, som foreløbig er, at eleverne kan møde på skolen

AMU

 • Ministeriet har besluttet, at der skal afholdes prøve i certifikatfag på AMU.
 • Der kan afholdes undervisning i professionel erhvervsrengøring FKB 2679
 • Prøvebetingelser på øvrige AMU- kurser er vi i proces med at afklare.

Gymnasierne (HHX og HTX)

 • Ministeriet har meddelt, at alle prøver/eksaminer er aflyst fra 21.12.20 til 31.1.21.
 • Det betyder, at planlagte prøver, herunder SOP – mundtlig eksamen, hermed er aflyst.
 • Der skal gives karakter for det skriftlige arbejde, som eleven har lavet og afleveret ifm. prøven.

Opdatering den 11. december 2020
Lolland og Guldborgsund Kommune og dermed også alle CELF’s afdelinger er omfattet af de skærpede tiltag i forbindelse med COVID-19, som blev meldt ud torsdag den 10. december 2020, og som størstedelen af landets kommuner er underlagt.

Det betyder at:

 • Alle klasser på skolens ungdomsuddannelser (hhx, htx, eux og eud) er hjemsendt og undervises virtuelt i form af fjernundervisning.
 • Størstedelen af skolens efteruddannelsesaktiviteter (AMU) foregår virtuelt eller flyttes til et tidspunkt, som ligger efter at de skærpede tiltag er ophævet. Den enkelte vil blive orienteret om, hvad der gælder for den undervisning, kursisten er tilmeldt.
 • Størstedelen af skolens medarbejdere arbejder hjemmefra. Skolens medarbejdere kan deltage i virtuelle møder (Zoom, Teams, Skype) og træffes på mail. Administrative medarbejdere og ledergruppen desuden på telefon.
 • Elever på CELF’s skolehjem er hjemsendt.
 • Som udgangspunkt søges alle møder med samarbejdspartnere afholdt virtuelt. Såfremt skolen står som mødearrangør anvendes Zoom, alternativt Teams.

Der er enkelte undtagelser for ovenstående:

 • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche og myndighedscertifikat)
 • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring og som er omfattet af FKB 2679
 • Prøver og eksamener kan gennemføres ved fysisk fremmøde på skolen

Med mindre myndighedernes vejledninger ændres, åbnes skolen for fremmødeundervisning igen mandag den 11. januar 2021. Vi har gode erfaringer med virtuel undervisning fra forårets nedlukning, men glæder os til at kunne åbne dørene igen for elever, kursister og medarbejdere i det nye år.

Medarbejdere og elever opfordres kraftigt til at følge Sundhedsstyrelsen 5 gode råd:

 1. Vask dine hænder tit og brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 5. Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker