Nyuddannede IT-supportere
30. oktober 2014
Innovations Camp og Science Camp
5. november 2014
Vis alle

Det litauiske flag vajrer over CELF

CELF fik besøg af seks repræsentanter fra erhvervsskolerne i Litauen i hele uge 43

I uge 43 vejrede det litauiske flag over CELF for at markere, at skolen havde besøg fra af fem erhvervsskoledirektører og en højtstående  embedsmand fra litauiske undervisnings- og videnskabsministerium.  Gæsterne var i Danmark som et led i et EU-projekt ”Quality Management in EU VET Institutions” – eller på dansk – kvalitetsledelse på erhvervsskoler i EU.
 
Formålet med besøget var at se, hvordan vi i Danmark sikrer en høj kvalitet af vores erhvervsuddannelser og de kvalitetssystemer, der er udviklet i kvalitetsøjemed.
 
Ugen indledtes med en workshop om de danske erhvervsuddannelser efterfulgt af en rundvisning og inspektion af CELFs faciliteter, bygninger og afdelinger fulgt af en workshop om kvalitetssikring på CELF. Hertil kom besøg på Infocenter Femernbælt, Klimacenter Højbygaard og Knuthenlunds økologiske landbrug.
 
Besøget var en stor succes, og gav stort udbytte både for gæster og værter.
 
På CELF stod projektchef Svend Erik Jessen og strategileder Glen Polano for besøgets gennemførelse.