Tillykke til et hold smedesvende
2. december 2019
Nye automekanikere på CELF
20. december 2019
Vis alle

Femern skal få væksten til at buldre

2019-12-04-Copyright: PF Anders Knudsen, LF Folketidende, Nykøbing. CELF, Kringelborg, Nykøbing. Et samarbejde mellem erhvervsskolerne, jobcentrene og Femern-Bælt projektet har fået 0mkring 30 millioner kroner til et uddannelsesprojekt. -her er cheferne for aktørene i projektet

CELF, Roskilde Handelsskole, Zealand Business College, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sælland, EUC Nordvestsjælland og Svendborg Erhvervsskole sætter sammen med Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland og Femern Belt Development nu turbo på vækstinitiativet ”Femern-forbindelsen som vækstdriver”

Fra Roskilde til Svendborg. Rækkevidden er stor for projektet ’Femern-forbindelsen som vækstdriver,’ der skal ruste danske virksomheder til at indgå i byggeriet af Femern-forbindelsen. Projektet har netop fået en bevilling på 14,5 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse.

”Vi vil tune virksomheder, der potentielt kunne blive underleverandører til byggeriet. De skal stå knivskarpt i forhold til kvalificeret arbejdskraft, lærlinge, effektivitet og netværk, så de kan blive de bedste samarbejdspartnere for byggeriet. Set med mine briller bliver det enormt attraktivt for elever på erhvervsskolerne, at de kan være med til at bygge en så fundamental forbindelse til Europa – og med projektet sikrer vi, at eleverne kommer rundt blandt virksomheder i netværket, så de kan opfylde flest mulige mål i uddannelserne på byggeriet,” siger administrerende direktør Michael Bang, CELF, der er lead partner på projektet.

Der er tale om en stor indsats som kun kan løses gennem samarbejde mellem partnerne, både med henblik på at styrke virksomhedernes mulighed for at vækste og få sikre at logistikken med lærlingeforløb lykkedes.

Langsigtet vækstperspektiv
Femern Belt Development har gennem flere år arbejdet med at geare virksomhederne til de kommende store opgaver på Femern Bælt-byggeriet.”Virksomheder fra hele Danmark er interesserede i byggeriet. På vores seneste Femern-konference deltog flere end 200 virksomhedsrepræsentanter, hvoraf mange nu er i gang med at etablere samarbejder for at kunne byde ind på Femern-projektet. Initiativet ”Femern som vækstdriver” vil øge de deltagende virksomheders konkurrenceevne, og det vil ikke alene i byggeperioden, men på længere sigt bidrage til øget regional vækst,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Mindst 40 medvirker
”Femern-forbindelsen som vækstdriver” er et toårigt projekt, der løber fra 1. januar 2020 til udgangen af 2021 med et samlet budget på 29 mio. kr.

Mindst 40 virksomheder fra bl.a. bygge- og anlægssektoren samt fra servicebranchen vil deltage, og de skal hver især udarbejde vækstplaner med fokus på, hvordan de via digitalisering af produktion og forretning kan styrke muligheden for at være underleverandør for anlægsinvesteringen.

Projektet har også fokus på ledelseskvalificering, medarbejderuddannelse, rekruttering – herunder lærlingeansættelser – og netværk.

Projektet satser på, at mindst 40 procent af de deltagende virksomheder bliver underleverandører på Femern-projektet.

På lang sigt satser projektpartnerne også på, at de involverede virksomheders vækst fører til en regional vækst, og at Femern-forbindelsen dermed kommer til at fungere som en regional vækstdriver.