Sekretariatet for Projekter og Internationalisering

Sekretariatet for Projekter og Internationalisering

CELF står for Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster. Hvis CELF’s aktiviteter skal beskrives med ét ord, så er ordet ’uddannelse’. CELF er en helt central aktør i forhold til lokalområdets og regionens udvikling. På CELF uddanner og kvalificerer vi unge og voksne til at møde de krav, som en global verden stiller til fremtidens arbejdskraft.
Derfor har CELF også vidtrækkende relationer, der udmønter sig i en lang række projekter både lokalt, regionalt og internationalt.

Dette arbejde er forankret i Sekretariatet for Projekter og Internationalisering, som er et administrativt kontorfællesskab, der er ansvarligt for udvikling, styring og administration af projekter for CELF, Køge Handelsskole, EUC Sjælland og SOSU Nykøbing. Sekretariatet er også ansvarligt for implementering af CELF’s internationale strategi.

Sekretariatet ledes af projektchef Kim Normand, og han har en fast stab på seks fuldtidsmedarbejdere til rådighed samt en række projektledere og -medarbejdere tilknyttet de enkelte projekter.

Yderligere information om sekretariatets aktiviteter findes her:

Som EUD-elev på CELF har du flere muligheder for at komme i praktik i udlandet: Læs mere her.

For virksomheder: Læs mere her.

Kim Michael Juul Normand

Direktør
+4540876489

KINO@celf.dk
Læs CV

Claus Brandt Kristensen

Projektkleder
+4561221630

CLKR@celf.dk
Læs CV

Tine Sejr Larsen

Projektleder
+4561632900

TSL@celf.dk
Læs CV

Bitten Kruse Pedersen

Projektmedarbejder og controller
+4551854008

BKR@celf.dk
Læs CV

Jes Peter Rumberg Christiansen

Projektleder
+4561221683

JECH@celf.dk
Læs CV

Maibritt Sværke

Projektmedarbejder
+4551854080

MASV@celf.dk
Læs CV

Gitte Lykkebo Petersen

Projektmedarbejder
+4561632913

GILP@celf.dk
Læs CV

Kristine Zeuthen Jeppesen

Projektkoordinator
+4561632875

KRZJ@celf.dk
Læs CV