Sekretariatet for Projekter og Internationalisering

Sekretariatet for Projekter og Internationalisering

CELF står for Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster. Hvis CELF’s aktiviteter skal beskrives med ét ord, så er ordet ’uddannelse’. CELF er en helt central aktør i forhold til lokalområdets og regionens udvikling. På CELF uddanner og kvalificerer vi unge og voksne til at møde de krav, som en global verden stiller til fremtidens arbejdskraft.
Derfor har CELF også vidtrækkende relationer, der udmønter sig i en lang række projekter både lokalt, regionalt og internationalt.

Dette arbejde er forankret i Sekretariatet for Projekter og Internationalisering, som er et administrativt kontorfællesskab, der er ansvarligt for udvikling, styring og administration af projekter for CELF, Køge Handelsskole, EUC Sjælland og SOSU Nykøbing. Sekretariatet er også ansvarligt for implementering af CELF’s internationale strategi.

Sekretariatet ledes af projektchef Ulf Lolk Larsen, og han har en fast stab på seks fuldtidsmedarbejdere til rådighed samt en række projektledere og -medarbejdere tilknyttet de enkelte projekter.

Yderligere information om sekretariatets aktiviteter findes her:

Projekter

CELF vil være kendt og anerkendt som en uddannelsesinstitution, som udvikler og gennemfører uddannelse til gavn for den enkelte, erhvervslivet og samfundet. Derfor er CELF aktiv i en række projektaktiviteter, både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, som samlet skal sikre, at uddannelsen, som tilbydes den enkelte elev eller kursist, klæder elever og kursister bedst muligt på til de krav, arbejdsmarkedet stiller i dag såvel som i morgen.

Derfor samarbejder CELF med et bredt sektrum af aktører på både politisk og erhvervsfagligt niveau, samt andre uddannelsesinstitutioner, for i CELF’s optik er det kun i fællesskab, at vi kan finde de svar, som sikrer en uddannelse, som er til gavn for den enkelte, erhvervslivet og samfundet.

Du vil her på siden finde flere oplysninger om de projekter, som CELF er aktive i, eller du er velkommen kontakte projektchef Ulf Lolk Larsen.

Internationalisering

CELF vil være kendt og anerkendt lokalt og regionalt som en uddannelsesinstitution, der giver eleverne mulighed for at få en uddannelse med internationale perspektiver. Elever, der vælger CELF, vil opleve, at de får en række muligheder for at få de nødvendige internationale kompetencer, som det fremtidige arbejdsmarked vil efterspørge.
Eleverne bliver tilbudt at gennemføre dele af deres uddannelse i udlandet gennem de gode netværk til udenlandske virksomheder, organisationer og institutioner, som CELF har opbygget. Elever, forældre, vejledere og virksomheder ved, at hvis eleven/lærlingen ønsker at gennemføre hele eller dele af sin uddannelse i udlandet, er CELF et godt valg. Specielt prioriteres Østersøen og Nordtyskland som områder, CELF har gode relationer til.

Det er CELF’s mål at fokusere endnu kraftigere på det internationale område og fastslå identiteten for dette som et særligt indsatsområde, som, sammen med de øvrige tiltag inden for bl.a. pædagogisk udvikling, uddannelsesudvikling mv., kan fæstne CELF’s identitet i vores omgivelser som en institution med et varieret aktivitetsniveau på et højt kvalitativt niveau.

Vi arbejder internationalt, fordi globaliseringen betyder mere og mere i det moderne samfund. Det er afgørende, at vi klæder fremtidens unge på til at begå sig i den globaliserede verden, som på den ene side stiller krav til sprogkundskaber og forståelse for andre kulturer, og på den anden side stiller krav til højt specialiseret arbejdskraft.
Du vil her på siden finde flere oplysninger om de projekter, som CELF er aktive i, eller du er velkommen til at kontakte projektkoordinator Claus Brandt Kristensen.

Projektchef

Ulf Lolk Larsen

25 458 886


Projektkoordinator

Claus Brandt Kristensen

61 221 630


Projektkoordinator

Tine Sejr Larsen

61 632 900


Projektleder

Jes Christiansen

61 221 683


Projektmedarbejder

Bitten Kruse

54 888 944


Projektmedarbejder

Majbritt Sværke

51 854 080


Projektmedarbejder

Gitte Lykkebo Petersen

61 632 913


Projektkontoret

Heidi Kure Borre

61 632 875