Det litauiske flag vil atter vaje over CELF
6. november 2014
Vellykket STAFET på CELF
11. november 2014
Vis alle

Nyt samarbejde

… Mellem FEMERN A/S, Nordbyskolen, Nørre Alslev Skole og CELF's gymnasier: Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium LF har indgået en 3-årig samarbejdsaftale med folkeskolerne Nordbyskolen og Nørre Alslev Skole.

​Formålet er at sætte fokus på erhvervsliv, uddannelsesmuligheder, iværksætteri og innovation.

Samarbejdet har været under opsejling i et stykke tid, og mandag den 3. november samledes de involverede parter for at komme i gang med planlægningen af skoleårets fælles aktiviteter. Det første møde foregik i Femern A/S’ infocenter i Rødbyhavn, hvor rammerne for samarbejdet blev præsenteret. Der deltog i alt 8 lærere – to fra hver folkeskole og to fra hver gymnasieafdeling. På mødet fik deltagerne et oplæg om Femern Bælt af Area Manager Mogens Hansen fra Femern A/S. Derefter fik deltagerne præsenteret og gennemgået en innovationsmodel, så de 8 lærere fik et fælles fundament for det videre samarbejde.

 
Lærerne fik også tid til at lave aftaler om det fremtidige samarbejde, der munder ud i en fælles projektuge den 23. – 27. februar 2015, hvor elever og lærere vil samarbejde på tværs af uddannelserne. Femern A/S deltager som opdragsgiver til de opgaver, eleverne skal finde en løsning på.
 
Rektor Helle Holst fra Handelsgymnasiet Lolland- Falster i Nykøbing er meget begejstret for det nye samarbejde:
 
”Vi har længe ønsket et tættere samarbejde med folkeskolens afgangsklasser, dels for at kunne vise, hvor relevante og spændende vores uddannelser er for den enkelte unge, dels for at kunne bygge bro mellem den unge og erhvervslivet.”
 
Ønskes yderligere oplysninger, kan disse fås ved henvendelse til elevchef Peter Bondo, tlf. 61 63 28 61, pb@celf.dk.