Webpolitik

Indholdet på celf.dk
Foruden opdaterede informationer om CELF’s mange uddannelsestilbud og kursusudbud indenfor efteruddannelsesområdet kommunikerer hjemmesiden faktuelle oplysninger om CELF som uddannelsesinstitution.

Målgruppen – som vi ser den
Frem for alt er celf.dk en side, der skal ’tale’ til potentielle studerende og kursister om CELF’s uddannelser og skolen. Sekundært til virksomheder, hvor elever eller kursister er i praktik, eller som ønsker praktikelever, til samarbejdspartnere, tidligere elever, Ungdommens Uddannelsesvejledning, jobcentre, folkeskolelærere, andre uddannelsesinstitutioner, som CELF samarbejder med, Undervisningsministeriet, forældre, pressen og alle andre, som kunne have interesse for CELF’s virke.

Hvad vil vi med celf.dk?
Formålet med celf.dk er at videreformidle relevante oplysninger om skolens mange uddannelser.

Det er vores intention hele tiden at udvikle og optimere celf.dk, så hjemmesiden er troværdig, tidssvarende, brugervenlig og med alle relevante informationer let tilgængelige. Vi ønsker, at celf.dk er logisk opbygget og til at finde rundt i, og at informationerne bliver serveret i et letforståeligt og letlæseligt sprog.

Vi er på Facebook og fremadrettet stræber vi efter en større interaktion mellem de to medier.

For os er god kommunikation på nettet…
…lig med vedkommende kommunikation, der er målrettet, og hvor der er tænkt i brugervenlighed. CELF favner en bred målgruppe, og vi arbejder løbende på, at informationer og budskaber netop målrettes i forhold til, hvor på siden man befinder sig. Vi tilstræber altid, at teksterne er skrevet og opbygget kort og præcist i et letlæseligt sprog.

For CELF betyder god webkommunikation også, at siden teknisk og designmæssigt spejler vores teknologiske tidsalder, og ikke mindst at siden er overskuelig og nem for brugerne at navigere rundt på.

Inddragelse af brugerne
Vi efterstræber dialog med vores målgruppe for at optimere vores kommunikation. For at sikre at celf.dk opfylder brugernes ønsker, vil vi  løbende gennemføre brugertests og tilpasse siden i forhold til disse. Brugerne kan også altid kontakte vores webredaktør med ris og ros eller gode ideer.