Internationalisering

CELF vil være kendt og anerkendt lokalt og regionalt som en uddannelsesinstitution, der giver eleverne mulighed for at få en uddannelse med internationale perspektiver. Elever, der vælger CELF, vil opleve, at de får en række muligheder for at få de nødvendige internationale kompetencer, som det fremtidige arbejdsmarked vil efterspørge.

Eleverne bliver tilbudt at gennemføre dele af deres uddannelse i udlandet gennem de gode netværk til udenlandske virksomheder, organisationer og institutioner, som CELF har opbygget. Elever, forældre, vejledere og virksomheder ved, at hvis eleven/lærlingen ønsker at gennemføre hele eller dele af sin uddannelse i udlandet, er CELF et godt valg. Specielt prioriteres Østersøen og Nordtyskland som områder, CELF har gode relationer til.

Det er CELF’s mål at fokusere endnu kraftigere på det internationale område og fastslå identiteten for dette som et særligt indsatsområde, som, sammen med de øvrige tiltag inden for bl.a. pædagogisk udvikling, uddannelsesudvikling mv., kan fæstne CELF’s identitet i vores omgivelser som en institution med et varieret aktivitetsniveau på et højt kvalitativt niveau.

Vi arbejder internationalt, fordi globaliseringen betyder mere og mere i det moderne samfund. Det er afgørende, at vi klæder fremtidens unge på til at begå sig i den globaliserede verden, som på den ene side stiller krav til sprogkundskaber og forståelse for andre kulturer, og på den anden side stiller krav til højt specialiseret arbejdskraft.

Her finder du flere oplysninger om de projekter, som CELF er aktive i. Du er også  velkommen til at kontakte
projektkoordinator Claus Brandt Kristensen.

Projektportefølje