Equal Quality in Construction and Vehicle VET - EQVET

Resumé:

Fokus i projektet “Lige kvalitet inden for byggeri og køretøjsuddannelse” (EQVET) er at skabe uddannelsesværktøjer, der bidrager til uddannelsen af arbejdsstyrken, så færdigheder og kompetencer lever op til arbejdsmarkedets behov i det 21. århundrede. Det er målet at udviklingsarbejdet i projektet skal øge kvaliteten og effektiviteten hos projektpartnerne.

Der er to prioriterede aktiviteter i dette internationale projekt. For det første er sammenligning af læringsresultater og vurderingskriterier i ECVET-rammer for at muliggøre mobilitet for studerende og arbejdsstyrke inden for byggesektoren og transportsektoren. Den anden er kompilering af komplekse øvelser, der bidrager til at øge elevens niveauer på grund af den komplekse tilgang til faglige og nøglekompetencer inden for et modul (enhed).

Projekt “Lige kvalitet i byggeri og køretøjsuddannelse” (EQVET) er baseret på målet om at implementere EQF, ECVET og EQAVET i erhvervsuddannelsessystemet i hele Europa jf.

Europa-Kommissionen “Uddannelse 2020” (ET 2020). http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm).

Konsortium:

Kuressaare Ametikool (EST); Kehtna School of Economy and Technology (EST); IES Politécnico Jesús Marín (ES); VsI “Kauno socialiniu paslaugu ir statybos verslo darbuotoju profesinio rengimo centras”(LT); rednja strukovna skola Vinkovci (CR) and CELF(DK)

Projektperiode: 01.09.2015 – 01.09.2018
Budget: € 291.639

Involvere afdelinger på CELF:
Bygge & Anlæg; Bil, Fly og andre Transportmidler samt Sekretariatet for internationalisering og projekter.

For yderligere information, kontakt venligst:
Claus Brandt Kristensen
International Koordinator