SEPLO

Resumé:

SEPLO står for: ”Simplifying the Evidencing Process for Learning Outcomes”. Det er et toårigt europæisk projekt, finansieret af Erasmus+, leveret i partnerskab med 5 europæiske organisationer.

Vores mål er at demystificere ECVET og skabe ressourcer, der muliggør nem implementering i forskellige nationale kontekster, og dermed øge muligheden for, at europæiske elever går ud i udlandet og beriger deres læring gennem mobilitetserfaringer.

Sammen har vi anerkendt behovet for at udvikle værktøjer, som vil lette en let og tilgængelig tilgang til brug af ECVET, som specifikt tager sigte på erhvervsuddannelser. Vi anerkender, at der opfattes hindringer for at anvende ECVET-rammen på grund af tilsyneladende komplicerede sprog og processer og manglende klarhed om, hvordan de indsamlede beviser vil blive modtaget af nationale akkrediteringsorganer. Vi har set det i nogle nationale kontekster, det er ikke altid klart, hvordan ECVET fungerer og hvad det kan tilbyde.

Vi håber, at ved at udvikle værktøjer, som understøtter en stærkere og mere integreret anvendelse af ECVET-rammen inden for mobilitetsaktivitet, kan vi bidrage til en forbedret kvalitet af paneuropæiske arbejdsbaserede læringspladser med mere klare resultater for eleverne og dermed opmuntre flere erhvervsuddannelser at engagere sig i mobilitetsprojekter af høj kvalitet. Dette vil igen føre til, at flere elever får praktisk erfaring og berigede færdigheder ved at arbejde i udlandet i nye kulturelle og faglige sammenhænge.

Konsortium:

  • Rey Europe (UK)
  • Egina (IT)
  • ALFMED (FR)
  • Euricon (NL)
  • CELF (DK)

Projektperiode:
01.09.2017 – 31.08.2019

Budget:
€265,910.00

Involvere afdelinger på CELF:
Sekretariatet for Projekter & Internationalisering

For yderligere information, kontakt venligst:
Claus Brandt Kristensen
International Koordinator