Zealand Learning Mobility 2016

Resumé:

Konsortiet er sammensat af 6 erhvervsskoler fra Region Sjælland, som allerede har gennemført og forsat er ved at gennemføre mobilitetsprojekter sammen under både Leonardo da Vinci-programmet og ERASMUS+ KA1. I denne ansøgning bygger vi viderevidere på erfaringerne, som konsortiet har gjort sig indtil videre. Samarbejdet i konsortiet har styrket incitamentet til at får flere elever og medarbejdere af sted på mobilitetsforløb, og derved vil projektet beskrevet i denne ansøgning være med til at styrke:

  1. Vores elever og medarbejderes internationale udsyn og viden, sproglige færdigheder og interkulturelle kompetencer gennem deres deltagelse i uddannelsesophold i udlandet, som sætter dem i stand til agere i en uddannelsessektor og på et arbejdsmarked med et stadig højere grad af internationalisering.
  2. Kvalitetssikringen af uddannelsesophold i udlandet gennem en dybere integration af ECVET
  3. Vores institutioners internationale relationer og samarbejder med andre europæiske skoler, virksomheder og sociale partnere gennem udrulningen af ECVET, da vi i fælleskab skal udvikle nye procedure som sikre gennemsigtigheden, valideringen og anerkendelsen af læringsudbyttet ifm. uddannelsesophold i udlandet.

Projektet vil derved bidrage til opfyldelsen af konsortiets strategiske målsætninger, som beskrevet i vores European Development Plan, og samtidigt bidrag til realisering af de målsætninger i ERASMUS+ programmet. For at sikre det maksimale læringsudbytte har konsortiet besluttet, at i forbindelse med elevmobiliteter anvendes ECVET samt Europass mobilitetsbevis

Vi forventer at udsender 180 elevmobiliteter af 3 ugers varighed og 20 stabsmobiliteter af en 1 uges varighed.
Konsortiet vil udover at udbrede viden om projektet gennem de sædvandelige kanaler (skolehjemmesider, nyhedsbreve, lokale medier) etablere en fælles hjemmeside for konsortiet, hvor alle mobiliteter vil blive dokumenteret, og hvor elevernes og medarbejders erfaringer vil blive delt.

Konsortium:

  • CELF
  • EUC Nordvestsjælland
  • EUC Sjælland
  • Roskilde Tekniske Skole
  • Selandia
  • ZBC

Projektperiode:
01.06.2016-31.05.2018

Budget:
€ 231.219

Involvere afdelinger på CELF:
Sekretariatet for Projekter & Internationalisering samt alle uddannelsesafdelinger

For yderligere information, kontakt venligst:
Claus Brandt Kristensen
International Koordinator