New digital teaching and training practices in e-vehicle VET

Indsats 

Dette projekt sigter mod at udstyre erhvervsuddannelsesinstitutioner til at klare udfordringerne skiftet til online- og fjernundervisning, herunder støtte til lærere at udvikle digitale kompetencer og sikre inkluderende digitale læreringsmetoder.

Den nuværende COVID-19-krise har i høj grad fremskyndet behovet for en modernisering og digital transformation af erhvervsuddannelse i Europa. Der er et presserende behov for at styrke uddannelsesinstitutionernes evne til at levere digital uddannelse af høj kvalitet.

COVID-19-krisen viser med al tydelighed nødvendigheden af at opbygge kapaciteten til at implementere online, hybrid og fjernundervisning, herunder at udvikle digitale pædagogiske kompetencer af undervisere, der gør dem i stand til at levere inkluderende digital undervisning af høj kvalitet, samt at udvikle og bruge digitalt indhold af høj kvalitet såsom innovative onlineressourcer og værktøjer.

Dette projektpartnerskabe vil skabe et netværk af institutioner på tværs af EU til deling af ressourcer, ekspertise og samarbejde med udbydere af digitale teknologier og relevant pædagogisk praksis, for at udvikle skræddersyede løsninger tilpasset lokale udviklingsbehov. På grund af det store teknologiske skift køretøjssektoren oplever med skiftet til el- og hybride teknologier er dette uddannelsesområde i fokus i projektet.

Forventet resultat 

      1. Håndbog med pædagogiske og didaktiske inspirationsmateriale til den digitale undervisning og træning med særligt fokus på mekanikerlærernes behov.
      2. Script til fremstilling af videoklip med fokus på den praktiske procedure for højspændingen på en el-bil som en digital læringsenhed “højspændingsteknologi i e-mobilitet”
      3. Online digitale træningsvideoer med fokus på elever og e-køretøjers lærings- og træningsmål.

Perspektiv

Styrket kapacitet og færdigheder i uddannelses- og træningsinstitutioner inden for erhvervsuddannelse for at levere inkluderende digital undervisning af høj kvalitet. Forstærke evnen til at opbygge kapacitet til at komplementere online, hybrid og fjernundervisning; at udvikle digitale pædagogiske og didaktiske kompetencer hos erhvervsskolelærer, der gør dem i stand til at levere digital undervisning; og at udvikle og bruge digitalt indhold såsom innovative onlineressourcer og læringsværktøjer.

Partnere

Amledo & Co AB, Sverige (lead)

Uppsala Yrkesgymnasim, Sverige

Erikslundgymnasiet, Sverige

Handwerkskammer für Ostthüringen, Tyskland

Projektperiode

1.marts 2021 – 28. februar 2023

Bevillinger

ERASMUS+ KA2 (det svenske NA)

Vil du vide mere om projektet?

Læs håndbogen her