Undervisning i Iværksætteri

Baggrund 

Partnerne i projektet ønsker at udvikle og implementere undervisningsforløb, der giver elever fra erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasier iværksætterkompetencer i forhold til at starte egen virksomhed.

Indsats

Der udvikles og afprøves undervisningsmaterialer hos partnerskolerne, der deles på en fælles platform, så underviserne på tværs af skolerne kan bruge hinandens undervisningsmaterialer.

Forventet resultat

De udviklede materialer bliver et katalog af undervisningsmaterialer, der fremadrettet bruges i undervisningen.

Perspektiv

Unge får gennem undervisning i iværksætteri redskaber og viden, der giver dem lyst og mod til at arbejde med iværksætteri.

Finansiering

Projektet er finansieret af EU strukturfondsmidler og Vækstforum Sjælland.

Projektperiode 

1.januar 2018 – 31. december 2020 (36 måneder)

Bevillinger

EU socialfond

Partnere

ZBC, Mercantec, IBC, CELF, EUC Syd, Køge Handelsskole, Fonden for Entreprenørskab, SMVdanmark

Budget

1.669.762 kr.

Lead og juridisk ansvarlig

ZBC

Organisering

Partnership Lolland-Falster

  • Styregruppe
  • Udviklingsgruppe
  • Projektsekretariat (Projektledelse- og administration)
  • Referencegruppe