Digital Escaperoom

        – med fokus på de naturvidenskabelige fag

Projektbeskrivelse

Hvordan kan man gøre naturvidenskabelige fag mere spændende? dette spørgsmål har underviserene på HTX, CELF stillet sig selv. Alt for ofte oplever underviserne, at eleverne i matematik, fysik og kemi synes, at opgaverne er kedelige og eleverne har svært ved at se, hvad formålet med undervisningen er, og i hvilken kontekst det skal bruges. Underviserne vil derfor gerne udvikle og afprøve, om det er muligt at gøre undervisningen mere konkret og brugbar med inddragelse af elever i Danmark og Tyskland under overskriften:

          Digital Escaperoom med fokus på de naturvidenskabelige fag

Der udvikles 3-4 platforme til de digitale rum med et fagspecifikt indhold til hvert fag: matematik, fysik, kemi og idehistorie. Platformen for disse 3-4 fagspecifikke rum kan udvides, så der i fremtiden kan bygges andre fag ind f.eks. biologi, idræt, dansk, tysk, engelsk etc.

På selve udviklingen af det digitale escaperoom bruges i alt 14 lektioner svarende til i alt 21 timers undervisning. Når forløbet er færdigudviklet tager eleverne på en 3 dages tur til Tyskland, hvor de besøger Emil-Possehl-Schule, Lübeck for afprøvning af forløbet. man besøger Technich Zentrum Lübeck og andre seværdigheder i Lübeck.

Kontakten til Emil-Possehl-Schule sker via Interreg projekt RE-BAL og partner Handwerkskammer, som i forvejen samarbejder med Emil-Possehl-Schule. De danske elever afprøver forløbet for deres tyske medstuderende, som giver feedback. Forløbet bliver også afprøvet på elever fra 1-2 af folkeskolens afgangsklasser (på Sophieskolen og Nordbyskolen, Nykøbing F.)

Det hele ender med, at danske og tyske elever har lavet et digitalt escaperoom, som ligger på en IT platform og kan tilgås af undervisere og elever i folkeskolens afgangsklasser og på 1. årgang af HTX i fagene matematik, fysik og kemi.

Målgruppen for projektet er elever på 2. og 3. årgang af HTX uddannelsen ca. 50 elever i alt og tilsvarende elevgrupper på tysk side. Her forventes 30 elever at deltage.

Der gennemføres følgende aktiviteter i projektet:

   • Kick off for danske elever med ekstern oplægsholder som fortæller om opbygning af et escaperoom.
   • For skrivning og inspiration til opbygning af historie til escaperoom besøger alle 50 elever Museum Obscurum i faget idehistorie.
   • Eleverne udvikler escaperom i fagene matematik, fysik, kemi, idehistorie, kommunikation og IT i alt bruges 21 timer.
   • Besøg i Tyskland i 3 dage med ca. 50 elever, hvor danske og tyske elever mødes.
   • 1-2 afgangsklasser fra folkeskolen inviteres til afprøvning af digital escaperoom.
   • De digitale escaperooms oversættes til tysk, så også tyske folkeskoler og gymnasier kan bruge escaperooms i undervisningen i naturvidenskabelige fag.

Projektets formål

Projektet skal give en bredere forståelse af de naturvidenskabelige fag, og hvordan man via inddragelse af andre fag som kommunikation og IT samt idehistorie kan lave spændende forløb for folkeskoleelever og elever på 1. årgang af HTX. Derudover har HTX, CELF et stort ønske om, at bidrage til, at eleverne får en større viden og forståelsen fra nabolandet, at fællesskab gør stærkere og vi bliver bedre til at løse komplekse opgaver.

CELF’s HTX har også et ønske om at finde en partner, som har lyst til og kan se mulighederne i at udvikle et samarbejde på tværs af landegrænserne. Denne partner vil være Emil-Possehl-Schule med Handwerkskammer Lübeck som “mellemmand”.

Tyske og danske elever

På dansk side forventes 50 elever og 2 undervisere at deltage. På tysk side forventes 30 elever og 2 undervisere at deltage. Dertil kommer 25 elever fra 2 folkeskoler samt deres lærere. Alt i alt forventer projektet, at 80 gymnasieelever, 50 folkeskoleelever og 6 undervisere vil deltage i projektet.

Forståelse for hinandens sprog og kultur

Deltagerne vil gennem aktiviteterne i projektet få bedre indsigt i og forståelse for hinandens kultur og bliver motiveret til at lære hinandens sprog. Det sker ved, at danske elever mødes med tyske elever og sammen spiller de de digitale escaperooms, som danske elever har udviklet. De tyske elever kommer med feedback og sammen finde de på forbedringer til de udviklede escaperooms forløb.

Nyt og innovativt

Det nye og innovative er, at dansk teknisk gymnasium (HTX) samarbejder med tysk teknisk gymnasium om udbredelse og kendskab til de naturvidenskabelige fag og får det afprøvet på eleverne i folkeskolen. projektet vil levere undervisningsmateriale til de naturvidenskabelige fag for afgangselever i folkeskolen Danmark og Tyskland samt for 1. års HTX elever ligeledes i både Danmark og Tyskland. Der forventes udviklet 3-4 digitale escaperooms, som vil kunne bruges i naturvidenskabelige fag for afgangselever i folkeskolen og for 1. års HTX elever. Materialet vil kunne bruges af både danske og tyske skoler.

Efter projektet

Med Handwerkskammer Lübeck som “mellemmand” håber vi, at samarbejdet med det tekniske tyske gymnasium i dette tilfælde Emil-Possehl-Schule vil fortsætte og kan udvikle sig, så vi efter projektets afslutning har fået udviklet et samarbejde.

Projekt periode

1.august 2021 – 31. december 2021

Bevillinger

EURO 24.105

DKK 179.365,09

Partner

Emil-Possehl Schule, DE

Handwerkskammer, DE

Læs mere om KultKit her!

Tag et kig på KultKit hjemmesiden her 

 

Følg med på Kultkit Facebook her