Faglige EUD-læseklubber

Formålet med Faglige EUD-læseklubber er at understøtte erhvervsskolernes arbejde med vejledning og støtte til frafaldsudsatte unge med henblik på at sikre fastholdelsen gennem et øget fokus på erhvervsskolernes forpligtelse på, at tilbyde støtte og vejledning til faglig læsning til elever eller lærlinge, der har behov for styrkede læsekompetencer for at kunne gennemføre uddannelsen.

Projektet vil udvikle, etablere og gennemføre et pilotforsøg med Faglige EUD-læseklubber og på baggrund heraf beskrive et koncept der kan anvendes af andre erhvervsskoler.

Projektet vil:

  • udvikle, etablere og gennemføre et pilotforsøg med Faglige EUD-læseklubber, så Faglige EUD-læseklubber og herudfra beskrive et koncept, som kan anvendes af andre erhvervsskoler.
  • vejlede og støtte frafaldstruede unge, der på grund af utilstrækkelige læse- og skrivekompetencer skal have hjælp til at gennemføre den erhvervsuddannelse, de er påbegyndt.

Projektperiode

1.januar 2023 – 30. juni 2024

Bevillinger 

Børne- og undervisningsministeriet

Partnere 

Professionshøjskolen Absalon