DigiArb

Indsats

Projektet har til formål at skabe øget viden om digital undervisning på erhvervsuddannelser, digitalisering af rekrutteringen til erhvervsuddannelser og hurtig anerkendelse af praktikophold i udlandet samt afdækning af interessen for at indgå i partnerskaber imellem Danmark og Tyskland om disse emner.​

Forventet resultat

Afholdelse af fire workshop indenfor tre temaer:

    Digital Undervisning:

  • Workshop om forskelle og ligheder imellem Danmark og Tyskland indenfor digitalisering af undervisning på erhvervsuddannelser. ​
  • Workshop om erfaringsudveksling omkring digitalisering af undervisningsforløb imellem Tyskland og Danmark. ​

Digital Rekruttering:

  • Workshop om digital rekruttering til erhvervsuddannelser i henholdsvis Tyskland og Danmark.

     Anerkendelsesprocessen:

  • Workshop om anerkendelsesprocessen af praktikophold i udlandet​.

Perspektiv

  1. At få en bedre forståelse for fælles udfordringer og muligheden for at danne partnerskaber omkring digital undervisning på erhvervsuddannelser​
  2. At få en bedre forståelse for fælles udfordringer og muligheden for at danne partnerskaber omkring rekruttering til erhvervsuddannelser med digitale metoder.​
  3. At få en bedre forståelse for udfordringer i forbindelse med anerkendelse af udenlandske praktikvirksomheder på svendebreve.​
  4. At få udviklet projektidéer til Interreg Deutschland-Danmark programmet.​

Projektperiode

1.maj 2022 – 30. april 2023

Bevillingsgiver

Interreg Deutschland – Danmark

Leadpartner

CELF

Partnere

Handwerkskammer Lübeck, IHK zu Lübeck

Andel CELF

307.000 kr.