Digitalisation in Vocational Education & Training (VET) in the Digital Era (DiVitDE)

Indsatser og forventede resultater:

 • Et tværnationalt møde hos hver projektpartner med udveksling af vores digitale didaktiske praksis
 • Udvikling af seks intellektuelle output.
  1. Håndbog i digital VET-didaktik
  2. inspirerende materiale baseret på bestcases til tilpasning af erhvervsuddannelse til den digitale æra
  3. Udvikling af digitale læringsplatforme
  4. Udvikling af digitale undervisningsforløb for lærere
  5. udvikling af digitale erhvervsuddannelseskurser perspektiv:

Det strategiske partnerskab vil umiddelbart give de deltagende uddannelsesinstitutioner og undervisere værktøj til at håndtere den digitale transitionsproces, der pt. pågår i uddannelsesverdenen. Endvidere vil de i projektet udvikle materialer og værktøjer blive offentlig tilgængelige, så projektet også kan bidrage til den digitale transition i erhvervsuddannelsessektoren.

Bevillinger:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse – ERASMUS+ NA

Partnere:

CELF, Kuldigas Tehnologiju Turimas un Tehnikums, Kuressaare Ametikool, Universität Rostock, Yrkeshögskolan Syd

Projektperiode:

1.september 2018 – 31. august 2020

Budget

172.546,00 EURO

Lead og juridisk ansvarlig 

CELF

Organisering 

Styregruppen