Femern Fyrtårn – Kvalificeret arbejdskraft

Formålet med projektet ”Femern Fyrtårn – kvalificeret arbejdskraft” er at:

  • sikre kvalificeret arbejdskraft i virksomheder generelt i hele region Sjælland og herunder i den nærmeste geografi til byggeriet, hvor arbejdskrafttrækket i både leverandørvirksomheder og i virksomheder uden direkte vare- eller service leverancer, forventes størst.
  • understøtte spredning af viden, innovation og digitalisering til bygge-anlægsbranchen generelt i hele regionen.

Indsatser i projektet:

Opkvalificering af ledere og medarbejdere
En  kapacitetsopbyggende indsats, hvor en række kurser kvalificeres og udvikles via digitalisering og oversættelse til engelsk og evt. andre sprog hvis relevant. Konkret arbejdes med sikkerheds- og certificeringskurser, ledelseskurser samt et antal nye kurser i forlængelse af udpegede behov under HA 1.Underviserne på erhvervsskolerne understøttes desuden i at digitalisere, oversætte og undervise på engelsk og enkelte kurser afprøves i projektperioden.

International rekruttering
Modning af virksomheder ift. international rekruttering og testforløb ift. at lave de første internationale rekrutteringskampagner henvendt mod faglært arbejdskraft. Aktiviteten er inddelt i fire sammenhængende indsatser 1) modning af SMV’er til internationale rekruttering, 2) tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, 3) assistance til rekruttering af kandidater, 4) onboarding og fastholdelse

Spredning af viden om bæredygtighed, innovation og digitalisering til bygge-anlægsbranchen
I denne arbejdspakke vil vi udvikle og afprøve undervisningsforløb til bygge-anlægsbranchen om bæredygtigt byggeri, innovation og digitalisering med udgangspunkt i anlægsbyggeriet omkring Femern Bælt samt de ressourcer og det udstyr som forankres i et fysisk videns- og læringscenter

Bevillingsgiver
Socialfonden

Partnere

CELF center for erhvervsrettede uddannelser på Lolland Falster (lead), ZBC Zealand Business College, Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland, Køge Handelsskole, Roskilde Handelsskole, VUC Storstrøm, Copenhagen Capacity, Buisness Lolland Falster, Zealand Sjællands Erhvervsakademi.

Projektperiode
24. november 2021 – 30. juni 2023