Grøn iværksætteriundervisning på tværs af ungdomsuddannelserne på Campus Nakskov

Campus Nakskov er et tværfagligt fælles, hvor et bredt udsnit af Danmarks ungdomsuddannelser er til stede herunder STX, HF, HHX, HTX og EUD. Campus Nakskov har besluttet at et nyt fælles indsatsområde er innovation/iværksætteri, bæredygtighed og elevtrivsel. Dette fælles projekt vil understøtte denne fælles indsats.

Formålet med Grøn Iværksætteriundervisning på tværs af ungdomsuddannelserne på Campus Nakskov er at eleverne på Campus Nakskov skal opnå en øget indsigt i og erfaring med grønt iværksætteri, så de kan inspireres på deres videre uddannelsesvej/virksomhedsvej og medvirke til at skabe en grøn udvikling.

Projektets mål er at udvikle undervisningsforløb, der udvikler grønne og entreprenørielle kompetencer på tværs af ungdomsuddannelser på Campus Nakskov

Projektet har følgende delmål:

    • 12 Undervisere har kompetencer til at udvikle elevernes grønne og entreprenørielle kompetencer
    • Undervisningen på ungdomsuddannelser i Nakskov indeholder forløb, der udvikler grønne og entreprenørielle kompetencer for elever på tværs af ungdomsuddannelserne.
    • 80 elever fra de STX, HTX, HHX, HF og EUD har deltaget i undervisningsforløb, der udvikler grønne og entreprenørielle kompetencer på tværs af ungdomsuddannelserne.
    • Potentielle elevvirksomheder har fået mentorstøtte
    • 1 inspirationskatalog

Projektperiode

1.januar 2023 – 30. juni 2024

Bevillingsgiver

Børne- og undervisningsministeriet

Partnere

Nakskov Gymnasium og HF

VUC Storstrøm

Lolland Kommune

Roskilde Universistet

Iværksætter Lolland

Kontakter vedrørende projektet:

Kristine Zeuthen Jeppesen, projektkoordinator

Tlf.: 61632875

eller

Campus Koordinator

thst@lolland.dk

Tlf.: 41422128