Inklusion af frafaldstruede elever

Hvordan mindsker vi frafaldet af psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedsforstyrrelser på erhvervsuddannelser og VUC?

Det er netop dét, der er formålet med dette projekt. Der er allerede på nuværende tidspunkt behov for folk med en erhvervsfaglig uddannelse, men på skolerne oplever vi i dag et forholdsvis stort frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb og på VUC. Gennem projektet vil vi iværksætte nogle systematiske rammeaktiviteter på de enkelte skoler for at fastholde eleverne. Gennem afprøvning vil vi måle output og effekt af disse aktiviteter og gennem erfaringsudveksling mellem skolerne finde ud af hvad der virker. Ved løbende tilpasninger vil vi få aktiviteterne implementeret, så vi ved projektperiodens udløb i september 2022 vil have udviklet dokumenterede indsatser så flere elever fra målgruppen vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. På VUC Storstrøm videreudvikles et forberedende forløb, der dels fastholder eleverne og dels kvalificerer målgruppens unge til opstart af en erhvervsuddannelse. Disse erfaringer vil efterfølgende blive brugt til også at inddrage FGU med henblik på at mindske frafaldet ved overgang til erhvervsuddannelse.

Forventet resultat

Ved gennemførelse af dette projekt forventer vi at 525 elever fra målgruppen gennemfører grundforløbet på erhvervsuddannelserne og efterfølgende påbegynder en uddannelsesaftale i en virksomhed eller i skoleoplæring. uden dette projekt vil disse elever frafalde uddannelse. Herunder fastholde 62 elever på VUC, som efterfølgende påbegynder anden uddannelse.

Perspektiv

De udviklede initiativer med at reducere frafald, forventes videreført efter  afslutning af projektet, og ligeledes forventes det udviklede samarbejde mellem vejledere på VUC og erhvervsskoler, samt mellem vejleder på FGU og erhvervsskoler at fortsætte også efter projektafslutning.

Budget

9.999.998 kr.

Organisering 

Styregruppen

Bevillingsgiver
EU –Socialfond
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse – DEM
Region Sjælland

Partnere
CELF, EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Køge Handelsskole, VUC Storstrøm,  Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole og SOSU Nykøbing F.

Projektperiode
1. september 2019 – 31. december 2022