KlimaSmart – Bæredygtigt Byggeri som tværfagligt tema i klimaundervisningen på EUD og HHX

Om KlimaSmart

Hvis Danmark skal nå klimamålet, er det afgørende, at fremtidens håndværkere og forretningsfolk har handlekompetencerne til at arbejde bæredygtigt. Den teknologiske udvikling går stærkt, og det er vigtigt at opdatere undervisningsforløb, så EUD og HHX-elever får indsigt i og færdigheder til at anvende bæredygtige teknologier. Undersøgelser fra Vive og EVA har vist, at undervisere på erhvervsrettede uddannelser mangler tid og rum til at udvikle nye undervisningsforløb, og at man ved hjælp af en dobbeltunderviserordning bedre kan sikre den tværfaglige kvalitet og nå elever på forskelligt niveau.

Formål

Projektet KlimaSmart – Bæredygtigt Byggeri som tværfagligt tema i klimaundervisningen på EUD og HHX vil give unge på 6 erhvervsrettede ungdomsuddannelser handlekompetencer ved at give en grundig indføring i forskellige perspektiver på bæredygtigt byggeri. 16 undervisere på 6 uddannelser vil i samarbejde med en klimacoach udvikle en fælles tværfaglig case om bæredygtigt byggeri. Dette vil forbedre lærernes kompetencer til at undervise i bæredygtigt byggeri og til at støtte elevernes handlekompetencer. Denne case vil blive anvendt i udviklingen af 7 uddannelsesspecifikke undervisningsforløb om bæredygtigt byggeri.

Underviserne vil afvikle undervisningsforløbene i en dobbeltunderviserordning på CELF og Køge Handelsskole for ca. 550 elever. Undervisningsforløbene vil have en længde på ca. 52 timer og blive afsluttet med en udstilling om bæredygtigt byggeri, hvor øvrige elever og elevernes familier vil kunne se, hvad bæredygtigt byggeri er. Der vil også blive optaget en video af udstillingen, som vil blive anvendt til at give 4.500 brobygningselever et indblik i, hvordan man med EUD og HHX-uddannelserne kan bidrage til klimamålet.

Forventet resultat

7 undervisningsforløb baseret på en fælles case om bæredygtigt byggeri er udviklet.

16 undervisere – 2 undervisere fra EUD uddannelserne Murer, tømrer, struktør, elektriker og vvs-energi samt 3 fra afsætning og økonomi på HHX har fået forbedret deres kompetencer til at undervise i bæredygtigt byggeri igennem en helhedsorienteret forståelse af bæredygtigt byggeri og øget didaktisk viden om undervisning i handlekompetencer.

550 elever fra uddannelserne til murer, tømrer, struktør, elektriker, vvs-energi samt HHX har deltaget i undervisningen om bæredygtigt byggeri. De har været i dialog om bæredygtigt byggeri med elever, der har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Klimacoach

Klimacoachen’s rolle er at facilitere de fælles workshops og seminarer. Klimacoachen vil endvidere støtte og inspirere underviserne, når undervisningsforløbene udvikles. Herudover vil Klimacoachen også dokumentere KlimaSmart f.eks. i form af en video til brobygningselever. Det er forventet, at det bliver Ungdomsbyen, der vil fungere som Klimacoach. Ungdomsbyen er en forening, der har til formål at bidrage til, at unge og deres lærere udvikler deres viden om og lyst til at engagere sig i et demokratisk samfund.

Projektets erfaringer vil blive delt på eksisterende relevante events f.eks. fagdidaktiske konferencer, DM i skills, årsmøde i UNESCO verdensmålsskolenetværk, Fonden for Entreprenørskabs EUD-konference, samt i det regionale netværk af erhvervsskoler i Region Sjælland.

Projektperiode

1.maj 2022 – 31. oktober 2024

Partner

Køge Handelsskole

CELF

Bevillinger

2.380.119 kr. fra Villumfonden