Vocational Innovation and Sustainability

På grund af digitaliseringen er der mulighed for nye former for mobilitet, som vil øge erhvervsuddannelsernes muligheder for undervisning, der er uafhængig af geografi såsom:

  • Virtuel mobilitet
  • Hybrid Mobilitet
  • Blandet mobilitet

Disse typer mobiliteter kan leveres gennem LMS og kan tilbydes ikke kun til studerende, men også til alle andre involverede aktører som EUD-lærere, oplæringsansvarlige (medarbejdere i virksomheder) osv.

Implementering af virtuel, blandet eller hybrid mobilitet betyder, at også studerende, der har visse begrænsninger som:

  • Frygt for at rejse
  • Mangel på penge
  • Ansvar for familie, børn eller andre mennesker, de skal tage sig af.
  • Mangler træningsfirma
  • Mangel på tid
  • Sygdomme
  • Understøttelse af udviklingen af grøn mobilitet

lettere vil kunne deltage i mobilitets tilbud. Endelig kan træningspersonale, der har sammenlignelige begrænsninger, også nemmere deltage i mobiliteter, da de kan slutte sig til tværs af virksomheden, oplevelse på tværs af skoler eller grænser til enhver tid og ethvert sted næsten så længe de har en elektronisk enhed og internetforbindelse.

Forventet resultat

Overordnede mål for projektet:

Udarbejdelsen af et katalog over god praksis inden for virtuel, blandet og hybrid læring (herunder mobilitet). Dette katalog vil også omfatte et “proof of concept” til videreudvikling efter projektets afslutning.

Øge erhvervsuddannelsernes tiltrækningskraft gennem digital innovation

Forbedre samarbejdet mellem læringsstederne i duale EUD-systemer, især gennem skolers og virksomheders digitale faciliteter.

Muliggør bæredygtige mobilitetsoplevelser, der giver unikke læringsoplevelser gennem digital kapacitet.

Involvering af alle relevante aktører som studerende, EUD-lærere, oplæringsansvarlige medarbejdere i virksomheder gennem Learning-Management-Systems (LMS)

Hver partner har følgende udsagn, der adresserer de behov og mål, partnerne har med hensyn til digital overgang.

CELF, Danmark:

Digitalisering er et strategisk fokusområde for CELF og har været det side 2015. Digital forbedret uddannelse og træning er vejen at levere læring, der er mere relevant og bedre tilpasset de enkelte elevers behov, og samtidig øger fleksibiliteten i planlægningen og leveringen af uddannelse og træning.

Uni Rostock, Tyskland:

Digitalisering kan være en accelerator for EUD-uddannelser- Derfor er det vigtigt at introducere eleverne til spørgsmål om digitalisering af uddannelse tidligt i studiet, så de får et kritisk reflekteret og nytænkende syn på denne transformationsproces.

YHS, Sverige:

Digitalisering på EUD-skolerne bliver en del af udviklingsarbejdet på vores skole i de kommende år. Derfor er det nødvendigt for at imødegå den digitale overgang, fordi den har potentiale til at systemisk ændre erhvervsuddannelsesområdet.

Men den digitale overgang på EUD sker ikke kun i Danmark, Tyskland eller Sverige, det er et globalt fænomen. Baseret på vores tidligere ERASMUS+ aktiviteter i transnationale projekter, som har givet indsigt og resultater, som vi ikke ville få i et nationalt projekt, da dne digitale overgang implementeres meget forskelligt i hvert land på grund af forskelle i historie, politik, tradition, institutionel setup mv.

Projektperiode 

1.september 2022 – 1. januar 2024

Partnere

CELF (lead)

Rostock Univeristet

YH SYD

Bevilling 

60.000 €

 ERASMUS+ KA2