Zealand Learning Mobility 2020

Indsats

Udsendelse af elever og medarbejdere på europæiske uddannelses- og praktikophold.

Forventet resultat

Udsendelsen af

  • 21 elevmobiliteter af 3 ugers varighed
  • 6 ErasmusPro udsendelser af 4 mdr. varighed.
  • 2 lærermobiliteter af 14 dages varighed
  • 13 staffmobiliteter af 3-4 dages varighed

Perspektiv

Samarbejdet i konsortiet har styrket incitamentet til at få flere elever og medarbejdere afsted på mobilitetsforløb, og derved vil projektet være med til at styrke:

  • Vores elever og medarbejders internationale udsyn og viden, sproglige færdigheder og interkulturelle kompetencer gennem deres deltagelse i uddannelsesophold i udlandet, som sætter dem i stand til at agere i en uddannelsessektor og på et arbejdsmarked med en stadig højere grad af internationalisering.
  • Kvalitetssikringen af uddannelsesophold i udlandet gennem en dybere integration af ECVET.
  • Vores institutioners internationale relationer og samarbejder med andre europæiske skoler, virksomheder og sociale partnere gennem udrulningen af ECVET, da vi i fællesskab skal udvikle nye procedure som sikrer gennemsigtigheden, valideringen og anerkendelsen af læringsudbyttet i forbindelse med uddannelsesophold i udlandet.

Projektet vil derved bidrage til opfyldelsen af konsortiets internationale strategiske målsætninger.

Projektperiode

1.januar 2020 – 31. december 2022

Bevillinger 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse – Erasmus+ NA

Partnere

CELF, EUC Sjælland, EUC Nordvestsjælland, Roskilde Tekniske Skole, SOSU Nykøbing F.

Budget

217.356 EURO

Lead og juridisk ansvarlig 

CELF

Organisering

Styregruppen