STEM – Driiiver 

Integration Inspiration, Innovation – STEM som driver for EUD og EUX

Millioner til teknologioverførelse regionale erhvervsskoler

CELF har modtaget en bevilling på knapt 5 mio. fra Novo Nordisk fonden til et 3-årigt projektsamarbejde – “STEM-Driiiver” – med Teknologisk Institut samt tre andre erhvervsskoler i regionen, som skal styrke erhvervsskoleelevernes og underviseres naturvidenskabelige kompetencer.

Projektet er et samarbejde mellem CELF og Teknologisk Institut, hvor der udvikles en model til at overføre den nyeste forsikringsbaserede teknologiske viden ud til både elever og lærere. Projektet “STEM-Driiiver” indeholder bl.a. kompetenceudvikling af hovedforløbsundervisere og pædagogiske leder gennem STEM kursusmoduler samt udvikling og afprøvning af næsten 50 uddannelsesspecifikke undervisningsforløb inde for fem uddannelser.

Adm. Direktør Michael Bang glæder sig over det nye projekt: ” Den teknologiske udvikling foregår i et rivende tempo i disse år, og der er en række uddannelser f.eks. personvognmekaniker, som gennemgår en voldsom forandring pga. den teknologiske udvikling pga. introduktion af bl.a. elbilsteknologi. Derfor er vi meget glade for bevillingen fra Novo Nordisk Fonden og partnerskabet med Teknologisk Institut, da det kan være med til at sikre en overførelse af den nyeste viden til vores lærere og elever.”

Projektet gennemføres i partnerskab med tre andre erhvervsskoler i Region Sjælland – Nordvestsjællands Erhvervs-og Gymnasieuddannelser, SOSU Nykøbing F. og ZBC. Projektet kvalitetsikres gennem et evalueringssamarbejde med Professionshøjskolen Absalon.

Novo Nordisk Fonden har i lighed med en række andre store private fonde et ønske om at støtte styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelser, og derfor har de for første gang uddelt bevillinger til fire projekter, der har til formål at styrke STEM-fagene på de danske erhvervsuddannelser. I alt har Novo Nordisk Fonden uddelt 15 mio. kr. til de fire projekter, hvoraf 5 mio. kr. er gået til CELF og de fire øvrige partnere i projektet.

Projekt:

Integration, Inspiration, Inoovation – STEM som driver for EUD og EUX

STEM Driiiver

Projektleder:

Claus Brandt Kristensen, Projektsekretariatet CELF

Projektperiode:

3 år.

Bevilling:

DKK 4.901.790