Digitale veje til Vækst

Baggrund for projektet

Partnerne i projektet vil arbejde med at gøre vejen til digitalt kompetenceløft af medarbejdere kortere.

Indsats

Proceskonsulenter udarbejder digitale vækstplaner i virksomheder, og partnerskolerne gennemfører kompetenceløft af medarbejdere i virksomheder efter anbefalinger fra vækstplanerne.

Forventet resultat

Det forventede resultat er, at 90 virksomheder deltager i projektet, 333 medarbejdere får kompetenceløft, og der skabes 40 nye fuldtidsjob.

Perspektiv

Der udarbejdes en struktur og en kultur, der sikrer, at virksomheder løbende arbejder med vækstplaner og opkvalificering af medarbejdere.

Finansiering

Projektet støttes af den Europæiske socialfond.

Bevillingsgiver
EU–Socialfond

Partnere
Zealand, Køge Handelsskole, EUC Sjælland, ZBC, Roskilde Tekniske Skole, CELF, DTU, RUC, LO-Skolen, Transportens innovationsnetværk, Dansk Byggeri, SMV-Danmark og Væksthus Sjælland

Projektperiode
1. januar 2018 – 31. august 2022

Budget 

1.147.542,36 kr.

Led og juridisk ansvarlig

Zealand

Organisering 

  1. Styregruppe
  2. Arbejdsgrupper

Læs mere om Digitale Veje til Vækst her