E-mobility Innovation Network (EIN)

Resumé:

Hvordan skal vi klæde morgendagens mekanikere på til at servicere fremtidens elbiler?
EIN-projektet er et strategisk partnerskab under ERASMUS+ KA2-indsatsen, om hvilken viden og hvilke færdigheder og kompetencer som skal indgå i morgendagens mekanikeruddannelse.

De vigtigste mål for e-mobilitet Innovation Network-projektet er at bidrage til den europæiske dagsorden med udviklingen af en ny international erhvervsuddannelse for elbil-området.

Projektet vil samtidig arbejde med at lukke en ”skill gap” i mekanikeruddannelserne og sikre, at det nye træningsprogram er ECVET-sikret, og at vi øger EUD-faglæreres viden, kompetencer og færdigheder. Dette opnås gennem en kortlægning af status quo på e-mobilitet-området, udvikling og afprøvning af et nyt undervisningsforløb, som skal kunne udrulles på europæisk plan.

Endelig understøtter projektet Europa 2020-målene ift. uddannelse og træning, som har en afgørende rolle at spille i sikringen af den fremtidige europæiske vækst og velstand. Københavnsprocessen og Brügge Kommunikéet understreger, at erhvervsuddannelserne har en central rolle i at levere dimittender med relevante færdigheder og kompetencer af høj kvalitet. “Unge på vej”-initiativ foreslået ifm. strategien “Europa 2020” peger mod fleksible læringsforløb med mere arbejdspladsbaseret læring, iværksætteri, arbejde og læring i udlandet (formel, ikke-formel og i-formel læring) samt erhvervelse af de grundlæggende nødvendige færdigheder til videreuddannelse og muligheder for at lære senere i livet. Strategien ”Dagsorden for nye kvalifikationer og job” understreger behovet for at opgradere færdigheder og for at øge beskæftigelsesegnetheden.

Konsortium:

Konsortiet består af fire partnere: Erhvervsskolen CELF fra Danmark, som er leadpartner på projektet og er ansvarlige overfor bevillingsgiver. Erhvervskolen BBS Osterholz-Scharmbeck fra Tyskland. Erhvervsakademiet i Tallinn i Estland og The Regional Federation of Metal Industries in Murcia (FREMM) fra Spanien, som er metalindustriens sammenslutning i Murcia.

Projektperiode: 01.09.2015 – 31.08.2017

Budget: € 144.071

Involverede afdelinger på CELF:

  • Afdelingen for Bil, fly og andre transportmidler – Automekaniker og E-mobilitet (faglærer Peter Pedersen og faglærer Thomas Jæger Christensen)
  • International koordinator Claus Brandt Kristensen fra Sekretariatet for Projekter og Internationalisering

For yderligere information, kontakt venligst:

Claus Brandt Kristensen
International Koordinator