Projekter

CELF vil være kendt og anerkendt som en uddannelsesinstitution, som udvikler og gennemfører uddannelse til gavn for den enkelte, erhvervslivet og samfundet. Derfor er CELF aktiv i en række projektaktiviteter, både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, som samlet skal sikre, at uddannelsen, som tilbydes den enkelte elev eller kursist, klæder elever og kursister bedst muligt på til de krav, arbejdsmarkedet stiller i dag såvel som i morgen.

Derfor samarbejder CELF med et bredt sektrum af aktører på både politisk og erhvervsfagligt niveau, samt andre uddannelsesinstitutioner, for i CELF’s optik er det kun i fællesskab, at vi kan finde de svar, som sikrer en uddannelse, som er til gavn for den enkelte, erhvervslivet og samfundet.

Hvis du vil vide mere om de projekter, som CELF er aktive i, er du velkommen til at kontakte projektchef, Svend Erik Jessen.

Projekt frivillig

Når du er frivillig, lærer du en masse. Det du lærer kan du bruge, når du skal søge en praktikplads, et fritidsjob eller søge ind på en uddannelse.

Projekt Frivillig vil gøre det nemmere for dig at fortælle, hvad du har lært som frivillig. Derfor kan du få et frivilligbevis, når du har været frivillig i mindst 20 timer.