Introdage EUD/EUX Business

Hvad skal du opleve?

Velkommen til EUD/EUX Business.

Formålet med dagene er at give dig et indtryk af, hvad det vil sige at arbejde indenfor detail, handel og kontor. Du vil få kendskab til fagene på både EUD og EUX Business, og kommer til arbejde med opgaver, der handler om erhvervslivet og som er meget virkelighedsnære.

I løbet af dagene vil du møde en elevvejleder og et par elever, der vil fortælle om, hvordan det er at være elev på EUD/EUX Business både fagligt som socialt. Her vil du blive introduceret til, hvordan uddannelsen er opbygget og hvilke fag, du skal have. Desuden vil du få en rundvisning på skolen.

Du vil møde faglærere, der introducerer dig til flere kernefag, fx erhvervsøkonomi, afsætning, samfundsfag og sprogfag. Det handler om at give dig et realistisk indtryk af uddannelsens indhold, fagenes sværhedsgrad, lektiemængde på uddannelsen og det sociale miljø på skolen. Undervisningen vil primært foregå på holdet, evt. med individuelle opgaver.

Til gengæld forventer vi, at du:

  • møder til tiden og overholder skolens ordensregler
  • deltager aktivt i timerne og medbringer papir, skriveredskaber, gerne PC og evt. en lommeregner

Vi glæder os til at fortælle dig om vores uddannelser.

Tag et kig på de forskellige uddannelser her:

Kantine

Der er åbent i vores kantine. Her kan du købe frokost, frugt og drikkelse m. m. Du er også velkommen til at medbringe din egen madpakke.

Transport til Søvej 6

CELF Nakskov ligger ca. 8 minutters gang fra Nakskov Station. Der kører tog hver halve time.

Mød en elevvejleder

Introduktionskurset skal bidrage til at du lettere kan vælge den ungdomsuddannelse, der er den rette for dig. Vi vil derfor fortælle dig om de forskellige uddannelser og hvilke jobmuligheder disse giver. Du er også velkommen til at skyde løs med spørgsmål.

Mødested

CELF, Søvej 6,
4900 Nakskov – afsnit 1.

Her bliver du hentet af en lærer.

Tid

Kl. 8.00 – 13.15 begge dage.