Introdage EUD/EUX Business

Hvad skal du opleve?

Velkommen til EUD/EUX Business – CELF. Vi håber, du får nogle udbytterige dage på Merkurs Plads i Nykøbing.
Mødetid er kl. 8.10, og dagen slutter kl. 13.45. Skemaet bliver udleveret ved start.

Formålet med dagene er at give dig et indtryk af, hvad det vil sige at arbejde indenfor detail, handel og kontor. Du vil få kendskab til fagene på både EUD og EUX Business, og kommer til arbejde med opgaver, der handler om erhvervslivet og som er meget virkelighedsnære.

I løbet af dagene vil du møde en elevvejleder og et par elever, der vil fortælle om, hvordan det er at være elev på EUD/EUX Business både fagligt som socialt. Her vil du blive introduceret til, hvordan uddannelsen er opbygget og hvilke fag, du skal have. Desuden vil du få en rundvisning på skolen.

Du vil møde faglærere, der introducerer dig til flere kernefag, fx erhvervsøkonomi, afsætning, samfundsfag og sprogfag. Det handler om at give dig et realistisk indtryk af uddannelsens indhold, fagenes sværhedsgrad, lektiemængde på uddannelsen og det sociale miljø på skolen. Undervisningen vil primært foregå på holdet, evt. med individuelle opgaver.

Vi ser gerne, at du

  • deltager aktivt i timerne og medbringer papir, skriveredskaber og evt. en lommeregner
  • medbringer en PC (anbefaling)
  • møder til tiden og overholder skolens ordensregler

Vi glæder os til at fortælle dig om vores uddannelser.

Kantine

Der er åbent i vores kantine. Her kan du købe frokost, frugt og drikkelse m. m.

Du er også velkommen til at medbringe din egen madpakke.

Transport til Merkurs Plads

Der kører busser og tog til Nykøbing F. Station. Fra stationen er der ca. 10 min. til Merkurs Plads.

Uddannelsesvejledning

Introduktionsdagene skal bidrage til, at du får lettere ved at vælge den ungdomsuddannelse, der er den rette for dig.

Du vil møde studievejleder Frank Bolvig-Hansen, som vil fortælle om uddannelserne og det sociale liv på skolen. Du vil også få mulighed for at stille spørgsmål inden for de forskellige uddannelser.

Mødested

CELF, Merkurs Plads 1,
4800 Nykøbing F. – ved informationen

Her bliver du hentet af en elevvejleder.

Tid

Kl. 8.10 – 13.45 begge dage.