Brobygning EUX Business Nakskov

Hvad skal du opleve?

Brobygning er for dig, der går i 9. eller 10. klasse eller går på efterskole.

  • Går du i 9. klasse er brobygningen et 2 x 2-dages forløb
  • Går du i 10. klasse er brobygningen et 5-dages forløb
  • Går du på efterskole er brobygningen et 2- og 3-dages forløb

Formålet med dagene er at give dig et indtryk af, hvad det vil sige at arbejde indenfor detail, handel og kontor. Du vil få kendskab til fagene på EUX Business, og kommer til arbejde med opgaver, der handler om erhvervslivet, og som er meget virkelighedsnære.

I løbet af dagene vil du møde en elevvejleder og et par elever, der vil fortælle om, hvordan det er at være elev på EUX Business både fagligt som socialt. Her vil du blive introduceret til, hvordan uddannelsen er opbygget og hvilke fag, du skal have. Desuden vil du få en rundvisning på skolen.

Du vil møde faglærere, der introducerer dig til flere kernefag, fx erhvervsøkonomi, afsætning, samfundsfag og sprogfag. Det handler om at give dig et realistisk indtryk af uddannelsens indhold, fagenes sværhedsgrad, lektiemængde på uddannelsen og det sociale miljø på skolen. Undervisningen vil primært foregå på holdet, og afsluttes med et praktisk orienteret projekt. Du vil også få indblik i hvilke praktikpladser, du kan søge og, hvor du kan læse videre med en EUX Business.

Til gengæld forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i timerne og medbringer papir, skriveredskaber, gerne PC og evt. en lommeregner

Vi glæder os til at fortælle dig om vores uddannelser.

Kantine

Der er åbent i vores kantine. Her kan du købe frokost, frugt og drikkelse m. m.
Du er også velkommen til at medbringe din egen madpakke.

Uddannelsesvejledning

Du møder en elevvejleder, som fortæller mere om uddannelserne, jobmuligheder, studiemiljø og meget mere.

Her har du også rig mulighed for at stille spørgsmål.

Mødested 1. dag

CELF, Søvej 6, 4900 Nakskov i afsnit 1. Her bliver du hentet af en lærer.

Tid

Kl. 8.00 – 13.20.