CELF's personalepolitik

CELF’s ønske bag personalepolitikken er at fremstå som en moderne og attraktiv arbejdsplads præget af klare holdninger og værdier. Som medarbejder kan man i personalepolitikken få et overblik over, hvad skolen gerne vil leve op til, og omvendt hvad skolen forventer af sine medarbejdere. Potentielle medarbejdere kan i personalepolitikken læse, hvilke holdninger og værdier de vil blive mødt med, hvis de bliver ansat på CELF.

Det skal understreges, at personalepolitikken ikke er ledelsens eller samarbejdsudvalgets politik, selv om sidstnævnte har haft ansvaret for udarbejdelsen af den – den er ”alle medarbejderes personalepolitik”.

Den gør ikke forskel på medarbejderne, da alle er lige over for personalepolitikken. Det betyder dog ikke, at alle medarbejdergrupper har samme rolle i den praktiske udmøntning af politikkerne – eksempelvis har ledelsen en særlig rolle i forbindelse med at ansætte og afskedige. Men holdninger og retningslinjer, der knytter sig til en politik, er de samme, uanset om politikken skal bruges i forhold til en leder eller i forhold til de øvrige medarbejdere.

Til personalepolitikken er der lavet diverse bilag. Bilagene er ikke en del af selve personalepolitikken og kan derfor lægges om administrativt.

Personalepolitikken bliver løbende evalueret – som minimum på det første ordinære SU-møde i kalenderåret.

Samarbejdsudvalget, CELF