Femern Agency

One point of contact – ét samlet rådgivningscenter under byggeriet
Når byggeriet på Femern Bælt-forbindelsen går i gang, kan konsortierne og arbejdsgiverne få råd og vejledning om arbejdsmarkedsforhold, løn-  og ansættelsesvilkår og udlandspraktikker ét sted. Femern Agency er et samlet rådgivningscenter med ’one point of contact’ for alle, der arbejder med byggeriet.

Alle organisationer samlet under ét tag
Femern Agency favner rådgivning inden for alle organisationer og kan rådgive om alt fra rekruttering af arbejdskraft til arbejdsmarkedsforhold for konsortier og underleverandører. Foruden det fysiske kontor ved byggepladsen skal der være en virtuel platform, som varetager rekrutterings – og rådgivningsopgaverne. Følgende organisationer er repræsenteret i Femern Agency:

  • Jobcentre
  • CELF, Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster
  • SKAT
  • Borgerservice
  • International Citizen Service & Work in Denmark
  • Arbejdsmarkedets parter
  • Arbejdstilsynet

Mere end rådgivning
Foruden rådgivning om arbejdsmarkedsforhold, varetager Femern Agency også opgaver inden for opkvalificering af ledige med henblik på at udnytte de lokale ressourcer optimalt og at øge den lokale beskæftigelse til direkte eller indirekte ansættelse på Femern Bælt-projektet.

Praktikpladser på tværs af grænserne
Femern Agency har et bredt samarbejde med erhvervsskolerne i hele Region Sjælland og har ligeledes et samarbejde med et formidlingskontor i Lübeck med henblik på at opkvalificere og rekruttere grænseregional arbejdskraft. Samtidig er det også et mål at skabe praktikpladser på tværs af grænsen for at give unge elever fra Lolland-Falster mulighed for at komme i praktik på den tyske side af Femern Bælt.