Markedskonsulenter

Markedskonsulenter

Vores markedskonsulenter kan hjælpe med råd og vejledning i forhold til konkrete kurser eller være med til at tilrettelægge et større uddannelsesforløb for virksomheder.

Réne Malm

Chefkonsulent

20 960 274


Udvikling og implementering af HR-strategier, der understøtter virksomhedens valgte strategi

Udvikling og drift af virksomhedsspecifikke Business-akademier, der skal tiltrække, udvikle og fastholde virksomhedens ansatte.

Udvikling og drift af virksomhedsnetværk, der ønsker løbende udvikling, sparring til realisering af personlige som virksomhedsrelaterede mål.

Jannie Bojesen

Markedskonsulent

61 632 907


Auto, bilsyn, motorcykler, cykler/knallerter
Transport, truck, kran og stillads
Bygge og anlæg
Rengøring
Fødevarer og jordbrug
Gartneri og industri
El og IT
Akademiuddannelser og ledelse