Markedsafdelingen

Markedsafdelingen

Vi kan hjælpe med råd og vejledning i forhold til konkrete kurser eller være med til at tilrettelægge et større uddannelsesforløb for virksomheder.

Réne Malm

Markedschef

20 960 274


Udvikling og implementering af HR-strategier, der understøtter virksomhedens valgte strategi

Udvikling og drift af virksomhedsspecifikke Business-akademier, der skal tiltrække, udvikle og fastholde virksomhedens ansatte.

Udvikling og drift af virksomhedsnetværk, der ønsker løbende udvikling, sparring til realisering af personlige som virksomhedsrelaterede mål.

Britta Alsgren

Markedskonsulent

51 854 095


Auto, bilsyn, motorcykler, cykler/knallerter
Transport, truck, kran og stillads
Bygge og anlæg
Rengøring
Fødevarer og jordbrug
Gartneri og industri
El og IT
Akademiuddannelser og ledelse

Praktikpladskonsulent

Ove Jensen

61 632 840


Kontoruddannelserne
Handelsuddannelserne
Detailhandelsuddannelserne
Smed
Industritekniker
IT-supporter/datatekniker
Automatik og processuddannelsen
Industrioperatør
Elektriker
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Serviceassistent
VVS
Ejendomsservicetekniker

Praktikpladskonsulent

Benny Hansen

23 834 600


Gastronomuddannelsen
Ernæringsassistent
Gourmetslagter
Tjener
Bager og konditor
Cykelmekaniker
Motorcykelmekaniker
Personvognsmekaniker
Bådmekaniker
Buschauffør
Lager & logistik/Lager & transport
Godschauffør
Anlægs- og bygningsstruktør
Træfagenes byggeuddannelse
Murer
Anlægsgartner

Charlotte Jensen

Fastholdelseskonsulent

25 458 887


Nina Friis Hansen

Grafisk medarbejder

51 854 050


Lars Hammershøj

Specialkonsulent og underviser

40 877 688