Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser

Selvevaluering – EUD

Af erhvervsuddannelsesbekendtgørelsen fremgår det, at skolerne skal have en procedure for selvevaluering og løbende informationsindsamling. Selvevalueringen skal sikre at udvalgte områder systematisk behandles og diskuteres, således at skolens resultater vurderes i forhold til skolen målsætninger. Hvert år skal skolen på baggrund af selvevalueringen udarbejde en opfølgningsplan, der skal gøres tilgængelig på skolens hjemmeside.

Selvevalueringen på CELF tager udgangspunkt i de 4 klare mål for erhvervsuddannelser.

På erhvervsuddannelserne er der særligt fokus på følgende 4 områder/mål:

4 klare mål:

 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
 3. Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
 4. Tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Elevtrivselsundersøgelse

Se den nyeste elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) for undervisning, studiemiljø, undervisere, faciliteter og trivsel.

EUD – samlet for grundforløb og hovedforløb
(svarprocent = 69 %)

I forbindelse med Reform 2015 kom der en ny spørgeramme til EUD-eleverne. Måling blev som vanligt afviklet i november. Resultaterne blev sent til MBUL i december, som offentliggjorde resultaterne ultimo april. I tabellen nedenfor fremgår det samlede resultat for alle erhvervsuddannelser på CELF samt landsgennemsnittet.

Ved at sammenligne resultaterne for de enkelte forløb med landsgennemsnittet for alle forløb fremgår det, at skolen har den største udfordring med eleverne på GF1 på området Læringsmiljø.

Undersøgelserne er blevet gennemført i et samarbejde med ESB-netværket af konsulentfirmaet Ennova.

2018TrivselEgen indsats og motivationLæringsmiljøVelbefindendeFysiske rammerEgne evnerPraktik**
Landsgns (Samlet*)4,04,24,04,33,74,04,0
CELF (Samlet*)4,04,14,04,33,64,03,9

*Samlet = alle elever på Grundforløbets 1. og 2. del, samt Hovedforløbselever

**Kun hovedforløbselever, der har været i praktik, har svaret på spørgsmål om praktik (både virksomheds- og skolepraktik)

Undervisningsplaner

Her kan du se de lokale undervisningsplaner for de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser.
En lokal undervisningsplan beskriver rammerne for undervisningen, og hvilke fag, temaer og moduler du skal igennem på henholdsvis grundforløb og hovedforløb.

Se oversigt over undervisningsplanerne på cip.

Eksamensreglement og instruks

Deltagerbetaling EUD

Generelt

Print og kopi
Når du starter på skolen, får du en printkonto med 50 kr. til at printe og kopiere for. Hvis du i løbet af din tid på skolen skal bruge flere printpenge, kan du købe dette i kantinen/hos en sekretær.

Priser:
1 stk. A4, sort/hvid kr. 0,30
1 stk. A4, farve kr. 1,20

Elevskabe
Når du starter på skolen, har du mulighed for at benytte et skab til dine personlige ejendele/værktøj/bøger m.m. Det koster 100 kr. i depositum for nøglen til skabet – de penge får du igen, når du afleverer nøglen tilbage.

De tekniske uddannelser
Du bedes medbringe vinkelmåler, passer, lineal, skrivematerialer, farveblyanter, lommeregner, fornuftigt arbejdstøj og sikkerhedssko. Vær opmærksom på, at sikkerhedsfodtøj er påbudt (ca. 500-1.000 kr.).

Specielt for nogle uddannelser

Mekanikeruddannelserne
Cykelmekaniker, hovedforløb

På den 4. skoleperiode skal du bygge et cykelstel. Hvis du ønsker at beholde stellet, er der en egenbetaling på stelrørssæt (ca. 1.700 kr.)

Personvognsmekaniker, hovedforløb
Det anbefales, at du køber Autobogen (ca. 650 kr.)

EUD Business og EUX Business, Nykøbing F
Det anbefales, at eleven køber opgavebogen til Erhvervsøkonomi niv. C (ca. 250 kr.)

Studieture og diverse ekskursioner

Studieture for GF2 og GF2-EUX-elever
Studieturen lægges så vidt muligt i starten af uddannelsesforløbet. For GF2-Businessklassen er turen til Tyskland obligatorisk. For øvrige klasser er destinationen valgfri inden for Europa. Der skal være 80% deltagelse fra klassen, hvis studieturen skal gennemføres.

 • Eleverne betaler selv studieturen, og der anbefales en opsparingsordning (ca. 2.500 – 3.000 kr.)
 • Elever, som ikke deltager i studieturen, skal deltage i én uges virksomhedsforlagt undervisning (erhvervspraktik)

Ekskursioner for GF2 og GF2-EUX-elever

 • Ved endagsture betaler eleverne selv medfinansiering af turen (ca. 100 kr.)
 • Forlystelsesaktiviteter betales af eleven selv
 • Elever, som ikke deltager på ekskursionen, får undervisning på skolen

Diverse lokale arrangementer
Det er bl.a. biografture, bowling m.m.

 • Eleverne betaler selv 50% af udgiften til arrangementet (fra ca. 50 kr. og opefter)
 • Elever, som ikke deltager i arrangementet, får undervisning på skolen.