Erhvervsuddannelser

Selvevaluering – EUD

Af erhvervsuddannelsesbekendtgørelsen fremgår det, at skolerne skal have en procedure for selvevaluering og løbende informationsindsamling. Selvevalueringen skal sikre at udvalgte områder systematisk behandles og diskuteres, således at skolens resultater vurderes i forhold til skolen målsætninger. Hvert år skal skolen på baggrund af selvevalueringen udarbejde en opfølgningsplan, der skal gøres tilgængelig på skolens hjemmeside.

Selvevalueringen på CELF tager udgangspunkt i de 4 klare mål for erhvervsuddannelser.

På erhvervsuddannelserne er der særligt fokus på følgende 4 områder/mål:

4 klare mål:

  1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
  2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
  3. Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  4. Tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Elevtrivselsundersøgelse

Her finder du den seneste elevtrivselsundersøgelse (ETU) for hvorledes eleverne oplever forholdene på CELF. ETU afvikles normalt i november-december og har været afholdt siden 2011. STIL er ansvarlige for indsamling af data og er databehandler og gør data tilgængelig for skolerne. Spørgerammen består af en række spørgsmål, der samles i 5 indikatorer for grundforløbene og 6 indikatorer for hovedforløbene.

Undervisningsplaner

Her kan du se de lokale undervisningsplaner for de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser.
En lokal undervisningsplan beskriver rammerne for undervisningen, og hvilke fag, temaer og moduler du skal igennem på henholdsvis grundforløb og hovedforløb.

Se oversigt over undervisningsplanerne

Eksamensreglement og instruks

Deltagerbetaling EUD

Generelt

Print og kopi
Når du starter på skolen, får du en printkonto med 50 kr. til at printe og kopiere for. Hvis du i løbet af din tid på skolen skal bruge flere printpenge, kan du købe dette i kantinen/hos en sekretær.

Priser:
1 stk. A4, sort/hvid kr. 0,30
1 stk. A4, farve kr. 1,20

Elevskabe
Når du starter på skolen, har du mulighed for at benytte et skab til dine personlige ejendele/værktøj/bøger m.m. Det koster 100 kr. i depositum for nøglen til skabet – de penge får du igen, når du afleverer nøglen tilbage.

De tekniske uddannelser
Du bedes medbringe vinkelmåler, passer, lineal, skrivematerialer, farveblyanter, lommeregner, fornuftigt arbejdstøj og sikkerhedssko. Vær opmærksom på, at sikkerhedsfodtøj er påbudt (ca. 500-1.000 kr.).

Studieture og diverse ekskursioner

Studieture for GF2 og GF2-EUX-elever
Hvis der planlægges studieture eller ekskursioner for eleverne lægges disse så vidt muligt i starten af uddannelsesforløbet. For GF2-Businessklassen er der en obligatorisk tur til Tyskland. For øvrige klasser vil destinationen skulle være inden for Europa. Der skal være 80% deltagelse fra klassen, hvis en studietur/ekskursion skal gennemføres.

  • Eleverne betaler selv studieturen, og der anbefales en opsparingsordning (ca. 2.500 – 3.000 kr.)
  • Elever, som ikke deltager i studieturen/ekskursion, skal deltage i én uges virksomhedsforlagt undervisning (erhvervspraktik), eller modtage undervisning på skolen

 Diverse lokale arrangementer, som fx biografture eller bowling m.m. er opfattet af følgende regler

  • Eleverne betaler selv 50% af udgiften til arrangementet (fra ca. 50 kr. og opefter)
  • Elever, som ikke deltager i arrangementet, får undervisning på skolen.