Samarbejde på tværs

For at give vores elever de bedste muligheder for at færdiggøre deres uddannelser har CELF indgået følgende aftaler om samarbejde og udlægning med andre uddannelsesinstitutioner.

Samarbejdsaftaler:

På CELF har vi et tæt samarbejde med samtlige erhvervsskoler i Region Sjælland. Samarbejdet understøttes af en mødestruktur på flere organisatoriske niveauer. Aftaler i henhold til godkendte uddannelsesudbud kan derfor indgås ad hoc, hvis behovet opstår og derfor ikke formelt aftalebelagt (Praktikcenteraftaler dog undtaget). Gennem samarbejdet sikrer erhvervsskolerne i Region Sjælland, at kunne dække de fleste erhvervsuddannelser. Samarbejdsaftaler med skoler uden for Region Sjælland vil fremgå af denne side

Udlagt undervisning m.v.

Ved udlagt undervisning m.v. henvises til brev af 10. oktober 2012 fra UVM vedr. ”Retningslinjer for udlagt undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelsesområdet”. Læs brevet her

CELF gennemfører i øjeblikket ingen uddannelser fra anden stedlig destination end skolens hjemsted.