Projektsekretariatet

Hvem er vi?

Projektsekretariatet er et administrativt samarbejde mellem Køge Handelsskole, EUC Sjælland, SOSU Nykøbing og CELF. Projektsekretariatets samarbejde med de deltagende skoler består af at understøtte ved udarbejdelsen af ansøgninger (EU-projekter såvel som nationale projekter), projektledelse og administrationen heraf. I projektsekretariatet sidder 7 medarbejdere, der har mange års erfaring med projekthåndtering samt er anerkendte inden for feltet. Projektkontoret skal understøtte og arbejde med, at der bliver bevilliget flere projektmidler til erhvervsskolerne i Region Sjælland. Det gælder både om nationale og internationale midler såvel som midler fra private fonde.

Projektsekretariatet

Her kan du finde informationer om de projekter, som er søgt hjem via Projektkontoret og projekter, hvor projektsekretariatet/CELF deltager som samarbejdspartner.

De fleste projekter, der arbejdes med, er projekter, der er bevilliget af Erhvervsstyrelsen med midler fra Socialfonden. Men andre og også private fonde er bevillingsgivere til de mange spændende projekter, vi arbejder med i øjeblikket.

Klik her og læs meget mere.

Internationalisering

Vi arbejder internationalt, fordi globaliseringen betyder mere og mere i det moderne samfund. Det er afgørende, at vi klæder fremtidens unge på til at begå sig i den globaliserede verden, som på den ene side stiller krav til sprogkundskaber og forståelse for andre kulturer, og på den anden side stiller krav til højt specialiseret arbejdskraft.

Derudover søger vi også EU om større internationale samarbejdsprojekter, som vi afvikler i samarbejde med nogle af vores gode udenlandske samarbejdspartnere.

Zealand Mobility

Et konsortium af 6 erhvervsskoler (EUC Nordvestsjælland, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland, SOSU Nykøbing, Tønder Handelsskole og CELF), hvor projektsekretariatet gennemfører projektansøgning og administration af ERASMUS+ mobiliteter – elevers mulighed for at gennemføre praktikophold i EU-land.

Læs mere her om det internationale arbejde for virksomheder

Læs mere her om det internationale arbejde for elever

Lene Beck Mikkelsen

Projektchef

+45 61 63 28 61


Tine Sejr Larsen

Projektleder

+45 61 63 29 00


Projektleder på: Fra folkeskole til erhvervsuddannelse – brobygning gennem Region Sjælland, Styrket praktik i Region Sjælland og RE-BAL

Claus Brandt Kristensen

Projektleder

+45 61 22 16 30


Projektleder på: Inklusion af frafaldstruede elever, Digitalization of vocational education (forkortet DiVitDE) samt Zealand Learning Mobility 2018, 2019 og 2020

Bitten Kruse

Projektmedarbejder

+45 51 85 40 08


Projektcontroller, AUB ansøgninger, projektmedarbejder på: Femern forbindelsen som vækstdriver og DiVitDE

Niels Henrik Helms

Seniorkonsulent

+45 21 36 34 54


Projektudvikling, særlige kompetencefelter læring & teknologi, pædagogisk udviklingsarbejde. Projektmedarbejder på Femern Fyrtårn.

Maibritt Svækre

Projektmedarbejder

+45 51 85 40 80


Projektmedarbejder på: Fra folkeskole til erhvervsuddannelse – brobygning gennem Region Sjælland, BIOCAS, Undervisning i Iværksætteri og Digitale veje til Vækst

Gitte Lykkebo Petersen

Projektmedarbejder

+45 61 63 29 13


Projektmedarbejder på: Styrket praktik i Region Sjælland, Inklusion af frafaldstruede elever samt Zealand Learning Mobility 2018, 2019 og 2020.

Kristine Z. Jeppesen

Projektkoordinator

+45 61 63 28 75


Projektkoordinator i Hjemtag af midler til Sjællandske erhvervsskoler.
Projektleder på Greencubator og KlimaSmart – Bæredygtigt Byggeri som tværfaglig tema i klimaundervisningen på EUD og HHX uddannelserne.