LUU - Lokale Uddannelsesudvalg

Om LUU – Lokale Uddannelsesudvalg
Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) er en vigtig del af det lokale samarbejde mellem CELF og de potentielle deltagere i skolens uddannelser, som er elever, kursister og erhvervsliv.

Arbejdsopgaver i LUU

  • Undervisningens indhold
  • Undervisningsmiljø og kvalitetssikring
  • Praktik og erhvervsliv

På CELF har de lokale uddannelsesudvalg inden for de forskellige brancher besluttet, at hvert lokalt uddannelsesudvalg dækker både grundforløb, hovedforløb og AMU-aktiviteter inden for udvalgets område. Uddannelserne reguleres både af lovgivning, Undervisningsministeriet, centrale råd samt efteruddannelsesudvalg og faglige udvalg.

LUU’s rolle
LUU’s primære rolle er at rådgive CELF med hensyn til undervisningens nærmere indhold og med hensyn til den løbende fornyelse, udvikling og kvalitetssikring af undervisningen. LUU’s opgaver er også at medvirke ved tilvejebringelsen af det nødvendige antal praktikpladser, at styrke samarbejdet mellem CELF og det lokale arbejdsmarked m.m.

Praktikpladser
LUU deltager i tilvejebringelse og vurdering af praktikpladser ved kontakt med virksomheder og behandler klager fra elever vedrørende problemer på praktiksteder. LUU medvirker i en styrkelse af vekseluddannelsesprincippet f.eks. ved, at der skabes sammenhæng imellem CELF’s undervisning og virksomhedernes oplæring af elever.

Om tilskud til opsøgende arbejde eller andre formål som kan føre til flere praktikpladsaftaler
Udvalget kan, i samarbejde med skolen, søge om AUB midler to gange årligt, den 1. april og den 1. september, til opsøgende arbejde eller andre formål, som kan føre til, at flere praktikaftaler opnås.

Såfremt udvalget beslutter, at det ikke er skolens medarbejdere, der skal udføre det opsøgende arbejde, skal initiativerne LUU sætter i gang ske ifølge aftale med CELF’s ansvarlige for det praktikpladsopsøgende arbejde, således at CELF og LUU fremstår koordinerede og professionelle.

De lokale uddannelsesudvalg