Advisory Board

CELF nedsatte et Advisory Board for de gymnasiale uddannelser på CELF i 2012.

Medlemmerne af Advisory Board er valgt ud fra et ønske om at styrke CELF’s markedsposition – herunder at støtte chefgruppen med viden og kompetencer og holde disse op på aftaler og planer.

Advisory Board for de gymnasiale uddannelser på CELF opfylder det formål, som de lokale uddannelsesudvalg gør for erhvervsuddannelserne.

Der afholdes møde 4 gange om året.

Opgaverne i Advisory Board er blandt andet:

 • Rådgivning og sparring om nye tiltag inden for undervisningens område
 • Udvikling af samarbejdet med det lokale erhvervsliv
 • Vurdering af uddannelsernes kvalitet og gennemslagskraft
 • Formidling af forskellige budskaber internt og eksternt
 • Arbejde med at målrette uddannelserne mere til erhvervslivet og følgelig blive endnu mere attraktiv som uddannelsesinstitution

Ting, der er behandlet:

 • Markedsføring, herunder arketyper for gymnasierne samt navngivning af uddannelserne
 • Samarbejde med folkeskolerne og erhvervslivet
 • Partnerskabsaftaler
 • Placering af uddannelserne
 • Optag
 • Transport af elever
 • Elevtilfredshedsundersøgelser (ETU)

Nuværende medemmer af Advisory Board

Eksterne

Forretningsudvikler Lise Dambsbo Savic, Business Lolland-Falster
Lektor Søren Voxted, Syddansk Universitet
Direktør Rikke Jensen, Lolland Kommune
Direktør Mette Suhr Soffregen, Refa
Filialdirektør Anita Hessel Pedersen, Nordea

Interne
Direktør Kim Normand
Rektor Helle Holst
Uddannelseschef Charlotte Maegaard Kristiansen
Rektor Bo Rasmussen
Markedskoordinator Rikke Jakobsen (ref.)