Politikker og vedtægter

Politikker

Vedtægter

Her finder du CELF’s politikker inden for forskellige områder:

Her kan du læse vedtægterne for CELF. Dette dokument beskriver CELF’s formål og bestyrelsens arbejde og forpligtigelser:

Vedtægterne for CELF er offentliggjort den 24.10.2011.

Allonge til gældende vedtægter er offentliggjort den 20.06.2012.