Politikker

Vedtægter

Her kan du læse vedtægterne for CELF. Dette dokument beskriver CELF’s formål og bestyrelsens arbejde og forpligtigelser:

Vedtægterne for CELF er offentliggjort den 3. april 2018.