Politikker

Vedtægter

Her kan du læse vedtægterne for CELF. Dette dokument beskriver CELF’s formål og bestyrelsens arbejde og forpligtigelser:

Vedtægten er godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2022.