Kvalitet

Kvalitetskoncept CELF

På CELF arbejder vi løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af vores skole og de ydelser vi tilbyder. Vi bestræber os på, at arbejde i dybden med at udvikle kvaliteten i alle aspekter af vores organisation.

Kvalitetskonceptet ved CELF omfavner alle forhold på skolen der angår skolens kerneopgave: Undervisning og læring, men også de omgivende funktioner. Vores kvalitetsarbejde fungerer, på den ene side som en kontrolfunktion, der sikrer transparens i organisationen. På den anden side har kvalitetsarbejdet et klart udviklingsaspekt, der knytter sig både til ministerielle og lovgivningsmæssige krav, strategiske værdier og målsætninger, samt skolens vision og mission. For at sikre funderingen og udviklingen af kvalitetsarbejdet, lægger vi på CELF vægt på en tæt kontakt til og input fra både elever, kursister, ansatte samt andre interessenter.

Kvalitetskonceptet ved CELF er struktureret omkring en række fastlagte procedurer, der skal sikre transparens og systematik. Procedurerne beskriver de specifikke områder hvor der arbejdes med kvalitet og hvorledes kvalitetsarbejdet er funderet i organisationen.

Kvalitetsarbejdet ved CELF fungere efter en klassisk kvalitetscyklus bestående af fire trin (PDCA), der sikrer en løbende udvikling af de kvalitetsparametre som skolen arbejder efter og organiseres efter et årshjul med faste nedslagspunkter.

Procedure