Orientering til censorer

Censorer på tekniske erhvervsuddannelser skal indrapportere arbejdstimer via Skolernes Digitale BlanketFlow (SDBF) på:

https://sdbf.dk/Ditmer/Login.

Man skal logge på med eget NemID.

Censorer på gymnasierne og merkantile erhvervsuddannelser aflønnes af hjemskolen.