Organisation

Kvalitetssikringssystem

CELF arbejder ud fra et kvalitetskoncept, dvs. en bestemt systematisk brug af erfaringer, viden og evaluering i forhold til ydelser, arbejdsgange, arbejdsmiljø og/eller effektivitet.

Kvalitetssystemet omfatter

 1. et kvalitetsideal
 2. bestemte kvalitetskrav
 3. kvalitetsmål
 4. en bestemt metode til at nå målene på forskellige evalueringsredskaber
 1. Skolen har et kvalitetsideal om at levere så god en kvalitet som muligt inden for de givne centrale bestemmelser og økonomiske rammer i forhold til:
  • elever, studerende og kursister
  • virksomheder og andre eksterne kunder samt medarbejdere
 2. Kvalitetskravet til vores undervisning og andre ydelser lyder i al sin enkelhed, at eleverne gennemfører de uddannelser, de påbegynder, at eleverne får relevant arbejde eller fortsætter i videregående uddannelser efter afsluttet uddannelse, og at skolen kan fastholde sine medarbejdere henholdsvis tiltrække nye medarbejdere.
 3. Kvalitetsmålene fastlægges år for år ud fra de forskellige evalueringer og de forbedringsprojekter, der iværksættes i forlængelse heraf.
 4. Den konkrete kvalitetsudvikling foregår metodisk efter et cyklisk princip: Planlægning – proces – vurdering – justering, også kendt på formen plan – do – check – act.
 5. Denne cyklus betjener sig af en række evalueringsredskaber, fx spørgeskemaundersøgelser, interview/samtaler, observationer, selvevalueringer og eksterne konsulentrapporter.