Organisation

På CELF vil vi være på forkant med pædagogiske, didaktiske og digitale udviklingstendenser og levere høj kvalitet i undervisningen. Vi har en ambition om, at skolen skal indtage en førende pædagogisk position inden for ungdomsuddannelserne og efteruddannelse.

Vores pædagogisk praksis er baseret på vores pædagogiske værdigrundlag, som indgående ligger grunden for vores understøttelse af elevernes/kursisternes læring.

Vores digitale læringsplatform CIP, som til stadighed udvikles, er eleverne/kursisternes digitale læringsrum, som er tilpasset den enkelte elevs læringsprogression.

Trivsel og tilfredshed