Bestyrelse

Bestyrelse

CELFs bestyrelse i perioden fra 1. maj 2018 til 30. april 2022. Bestyrelsen består af 12 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret.

Formandskab:

 • Formand Niels Henriksen, afdelingsformand for og repræsenterer 3F Guldborgsund (indtrådt 15.1.2007)
 • Næstformand Jesper Jeppesen, fabriksdirektør, Nordic Sugar Nykøbing, repræsenterer Dansk Industri,  (indtrådt 9.10.2015)

Forretningsudvalg:
Udover formand og næstformand består forretningsudvalget af:

 • Jørgen Stub Petersen, direktør, Hatten Gruppen, repræsenterer Dansk Erhverv (indtrådt 22.3.2010)
 • Estrid Husen, afdelingsformand for og repræsenterer HK

Yderligere består bestyrelsen af:

 • Dennis Fridthjof, formand for og repræsenterer Dansk El-forbund (indtrådt 29.9.2008)
 • Lars Lyngby Sørensen, direktør, Enelco ApS, repræsenterer Tekniq
 • Mia Frederiksen, direktør og byggeleder, Troels Jørgensen A/S, repræsenterer Dansk Byggeri
 • Rasmus W. Olsen, faglig sekretær hos og repræsenterer Dansk Metal Sydøst
 • Vibeke Grave, repræsenterer Lolland Kommune
 • Anders Dam Lind, medarbejderrepræsentant, CELF
 • Kent W. Nielsen, medarbejderrepræsentant, CELF, uden stemmeret (indtrådt 29.9.2008)
 • Cecilie O. Johansen, HTX, elevrepræsentant med stemmeret (indtrådt den 4. marts 2021).
 • William M. K. Pedersen, HHX, elevrepræsentant uden stemmeret (indtrådt den 22. september 2020)