Bestyrelse

CELF’s bestyrelse i perioden fra 1. maj 2014 til 30. april 2018. Bestyrelsen består af 12 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret.

Formandskab:

 • Niels Henriksen, afdelingsformand, 3F Guldborgsund, formand
 • Jesper Jeppesen, fabriksdirektør, Nordic Sugar Nykøbing, Dansk Industri, næstformand (indtrådt 9.10.2015)

Forretningsudvalg:

Udover formand og næstformand består forretningsudvalget af: Dennis Fridthjof, afdelingsformand, Dansk El-Forbund
Jørgen Stub Petersen, direktør, Hatten Gruppen, Dansk Erhverv

Yderligere består bestyrelsen af:

 • Carsten Bloch Nielsen, afdelingsformand, HK (indtrådt 7.10.2015)
 • Claus Ebbe, faglig sekretær, Dansk Metal Sydøst
 • Henrik Høegh-Andersen, byrådsmedlem, Guldborgsund Kommune (indtrådt 12.02.2016)
 • Linnéa Treschow, godsejer, Gammel Kirstineberg, GLS-A
 • Peter Madsen, regionsrådsmedlem, Region Sjælland
 • Steen Koch Rasmussen, tømrermester, GKF-Huse, Dansk Byggeri
 • Kent W. Nielsen, medarbejderrepræsentant, CELF. med stemmeret
 • Derek Curry, medarbejderrepræsentant, CELF, uden stemmeret
 • Hans Bredgaard Christensen, elevrepræsentant, CELF, med stemmeret (gældende pr. 31.10.2017)
 • Karina-Amanda Bjerre, elevrepræsentant, CELF, uden stemmeret (indtrådt d. 31.10.2017)