Bestyrelse

CELF’s bestyrelse i perioden fra 1. maj 2022 til 30. april 2026. Bestyrelsen består af 12 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret.

 • Andreas Milling, områdedirektør Milling Hotels, repræsenterer Dansk Erhverv (indtrådt 1.5.2022)
 • Dennis Fridthjof, formand for og repræsenterer Dansk El-forbund (indtrådt 29.9.2008)
 • Erik Møller Bendsen, faglig sekretær Metal Storstrøm, repræsenterer Dansk Metal (indtrådt d. 1.5.2022)
 • Estrid Husen, afdelingsformand for og repræsenterer HK (indtrådt 1.5.2018)
 • Jesper Jeppesen, fabriksdirektør, Nordic Sugar Nykøbing, repræsenterer Dansk Industri, industrien  (indtrådt 9.10.2015)
 • Johnny Ryberg Hansen, tømrer og murermester Idebyg A/S, repræsenterer Dansk Byggeri, byggeriet (indtrådt 1.5.2022)
 • Niels Henriksen, afdelingsformand for og repræsenterer 3F Guldborgsund (indtrådt 15.1.2007)
 • Simon Hansen, borgmester Guldborgsund kommune, repræsenterer Lolland og Guldborgsund Kommune (indtrådt 1.5.2022)
 • Tina Voldby, underdirektør for og repræsenterer Tekniq arbejdsgiverne (indtrådt 1.5.2022)
 • Kristine Garde, Head of Technology, DTU Skylab, selvsupplering (indtrådt 30.5.2022)
 • Kent W. Nielsen, medarbejderrepræsentant, CELF, med stemmeret (indtrådt 29.9.2008)
 • Rasmus Borreskov, HTX, elevrepræsentant med stemmeret (indtrådt d. 22.2.2022)
 • Anders Dam Lind, medarbejderrepræsentant, uden stemmeret CELF (indtrådt 1.5.2018)
 • William M. K. Pedersen, HHX, elevrepræsentant uden stemmeret (indtrådt d. 22.09.2020)