Erhvervsskoledag

For elever

Hvert år får 6. klassetrin i grundskoler på Lolland og Falster mulighed for at besøge CELF. Det er efterhånden blevet en tradition for mange skoler at deltage, og derfor ligger besøgstallet på omkring 1.000 glade elever.

Eleverne får mulighed for at afprøve en lang række ungdomsuddannelser; både de håndværksmæssige og de mere boglige.

For kontaktlærere

Lærerne får mulighed for at kigge nærmere på de ungdomsuddannelser, eleverne kan vælge imellem efter grundskolen.

Der er også et “program” for lærerne, hvor de får lidt vejledning i udbuddet af ungdomsuddannelser samt tilbud om en rundvisning på skolen.

Der er også mulighed for at besøge egne elever i fuld gang på de forskellige uddannelser.

Erhvervsskoledagen holdes næste gang: Tirsdag den 2. oktober 2018