Politik: CELFølgelig tobaksfri skole

På CELF gør vi meget for trivslen. Som elev og kursist vil du opleve undervisere og andet personale, der gør sit yderste for at skabe en god hverdag for dig.

Vi har i dagligdagen stor fokus på både det sociale miljø og på undervisningen og har alle et medansvar for, at skolen er et dejligt sted at være.

På baggrund af lovgivningen om røgfri miljøer, har vi på CELF følgende regler og retningslinjer for alle elever, kursister, gæster og ansatte.

  • Der er ingen, der må ryge, dampe (e-cigaretter), bruge snus eller skrå i skole- og
  • Skole- og arbejdstiden starter, når du ankommer og slutter, når du forlader skolen ved skoletidens eller arbejdstidens ophør.
  • Pauser er også en del af skole- og arbejdstiden, uanset om du opholder dig på skolen eller uden for skolens matrikel.
  • Forbuddet gælder også under ekskursioner, og andre aktiviteter, som er en del af skole- og arbejdstiden.

Link til National Handlingsplan mod børn og unges rygning

Link til Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer