CELF bliver røg- og tobaksfri

Fra d. 1. august 2021 skal alle ungdomsuddannelser være røg- og tobaksfri. Det betyder, at elever, kursister og ansatte på CELF ikke må ryge, dampe, bruge snus m.v. i skole- og arbejdstiden.

Formålet med regeringens skærpelse af lov om røgfri miljøer er, at færre unge skal begynde at ryge eller blive afhængige af nikotin.

Der vil være forskellige tilbud om online-rådgivning, hjælp til rygestop/røgfri skoletid m.v. Skolens elever og ansatte informeres løbende på skolen læringsplatforme og intranet i forbindelse med opstart efter sommerferien 2021.

Link til National Handlingsplan mod børn og unges rygning

Link til Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer

Politik for røg- og tobaksfri skole- og arbejdstid

På CELF gør vi meget for trivslen. Som elev og kursist vil du opleve undervisere og andre personaler, der gør deres yderste for at skabe en god hverdag for dig.

Vi vil bidrage til, at færre unge ryger og bruger nikotin som stimulans og til at færre udsættes for passiv rygning.

Det betyder, vi i dagligdagen har fokus på såvel det sociale som på undervisningen. Vi har alle et medansvar for, at skolen er et dejligt sted at være.

Inspireret af regeringens handlingsplan om røg- og tobaksfri skoler, har vi på CELF opsat følgende regler og retningslinjer gældende fra 1. august 2021 for alle elever, kursister, gæster og ansatte.

  1. Der er ingen der må ryge, dampe (e-cigaretter), bruge snus eller skrå i skole- og arbejdstiden.
    • Skole- og arbejdstiden starter, når du ankommer om morgenen og slutter, når du kører hjem. Det vil som hovedregel sige fra kl. 7.30 til kl. 15.30. Pauser er også en del af skoletiden, uanset om du opholder dig på skolen eller uden for skolens matrikel.
    • Det gælder også ekskursioner, forberedelse, aftenmøder og –kurser.
    • Der er dispenseret for fester, hvor der kan anvises et afgrænset område udendørs.
  1. Rygning under hjemmearbejde/hjemmeundervisning er ikke omfattet af røgfri skole- og arbejdstid

Skolen vil løbende lave forskellige tiltag, der bidrager til den tobaksfri skole- og arbejdsdag. Blandt andet holdes foredraget ”Sandheden om tobak og snus” med skuespiller Thomas Milton, der informeres med skilte og events, og der bliver tilbud om hjælp til tobaksfri skoletid og tobaksfri arbejdstid med rygestopkonsulenter på skolens adresser og sundhedskonsulenter i de 3 kommuner Lolland, Guldborgsund og Vordingborg