Elevrådet

Elevrådet er talerøret mellem eleverne, skolens bestyrelse, ledelse, lærere og øvrige ansatte. Elevrådet er partipolitisk uafhængige, og alle elever på skolen har mulighed for at blive valgt ind.

Afdelingselevrådene

Hver afdeling på CELF har deres eget afdelingselevråd, som består af repræsentanter fra hvert hold eller klasse. Afdelingselevrådene varetager de problemstillinger eller udfordringer, der måtte være på deres afdeling. Ligeledes er de med på råd, når der skal arrangeres fællesarrangementer eller fester for deres afdeling.

Fælleselevrådet

Hvert afdelingselevråd udvælger repræsentanter til fælleselevrådet, som består af elever fra de forskellige afdelinger på CELF. Fælleselevrådet er den øverste elevorganisation på CELF og er repræsenteret i bestyrelsen med to medlemmer, som udelukkende udpeges af fælleselevrådet selv.

Elevrådets formål er:

  • at koordinere samarbejdet mellem afdelingerne på CELF
  • at være politisk interesseorganisation overfor lokalpolitikere
  • at varetage elevernes interesser i elevorganisationer
  • at udveksle erfaringer mellem afdelingerne
  • at afholde øvrige aktiviteter