Mission og vision

Mission

CELFs mission giver identitet til det fælles arbejde på tværs i organisationen.

Vision

På CELF har vi en vision i tre led. Visionen bygger på de erfaringer, der allerede er gjort med det strategiske arbejde på CELF gennem tiden og den særlige kultur, der kendetegner organisationen.

Elever og kursister er vores centrum – deres trivsel og læring er vores kompas.

Gennem tillid, respekt, anerkendelse og kreativitet skaber vi et udviklende miljø, som:

  • Begejstrer og motiverer til læring
  • Støtter elever og kursister i at udnytte deres fulde potentiale
  • Udvikler evnen til at se og gribe muligheder i fremtiden
  • Giver dannelse for livet

CELFs erhvervsuddannelser og erhvervsrettede gymnasiale uddannelser har ambitioner om at være det naturlige omdrejningspunkt for både uddannelsessøgende og erhvervslivet. CELF skal fremstå som en værdifuld samarbejdspartner både lokalt, regionalt og nationalt, samt internationalt.

Tæt på erhvervslivet

For os er det naturligt at arbejde tæt sammen med erhvervslivet om, at udvikle elevernes dannelse og kompetencer. Vi skaber unikke forløb, der sikrer, at eleverne står med de bedste muligheder for at tage en videregående uddannelse eller indgå på arbejdsmarkedet.

Det 21. århundredes kompetencer

Vi uddanner til det 21. århundredes kompetencer og derfor udvikler og tilpasser vi hele tiden vores uddannelser, så de afspejler fremtidens arbejdsmarked og jobidentiteter.

Det særlige DNA

Alle vores uddannelser er særlige og tager udgangspunkt i lysten, evnen og viljen til at skabe de bedste rammer for elevens udvikling og læring. Vi fremmer en kultur, der understøtter samarbejde, innovation og videndeling på tværs af indre og ydre grænser.