Mission og vision

Mission og vision

Mission

Elever og kursister er vores centrum – deres trivsel og læring er vores kompas.

Gennem tillid, respekt, anerkendelse og kreativitet skaber vi et udviklende miljø, som:

  • Begejstrer og motiverer til læring
  • Støtter elever og kursister i at udnytte deres fulde potentiale
  • Udvikler evnen til at se og gribe muligheder i fremtiden
  • Giver dannelse for livet

Vision

At have tilfredse kunder og medarbejdere samt orden i økonomien
Skolen vil løbende udvikle og tilbyde uddannelser og andre serviceydelser på et højt pædagogisk og fagligt niveau, der tilgodeser ønsker og behov fra såvel uddannelsessøgende og videregående aftagerinstitutioner som erhvervsliv.

Skolen har den ambition at være det naturlige sted for uddannelsessøgende og erhvervsliv at henvende sig i alle uddannelsesrelaterede forhold og at fremstå som en troværdig samarbejdspartner. Det være sig på det lokale, regionale eller nationale marked, og – i forhold til aktiviteter hvor skolen har særlige kompetencer – også på det internationale marked.

Skolen ønsker desuden at være kendt for et godt og attraktivt arbejds- og undervisningsmiljø, hvor både de uddannelsessøgende og medarbejderne trives.

En forudsætning for at kunne realisere disse ambitioner er, at skolen har en sund økonomi med en effektiv anvendelse af ressourcerne, således at skolen har den nødvendige frihed til at kunne foretage investeringer i udviklingsprojekter.