Partnerskaber

Som erhvervsskole har CELF en bred og dyb relation til erhvervslivet. Vores elever på erhvervsuddannelserne kan kun færdiggøre deres uddannelse, hvis virksomhederne tager elever, og det, som især adskiller handelsgymnasiet og teknisk gymnasium fra det almene gymnasium, er den erhvervsrelevante undervisning.

For at gøre de unge så attraktive som muligt er det derfor afgørende, at CELF hele tiden underviser i det, erhvervslivet har behov for.

Denne relation mellem virksomheder og skole kan udmønte sig på mange måder. CELF har et ønske om, at erhvervslivet rykker endnu tættere på ved at invitere virksomheder til at indgå partnerskabsaftaler, som giver skolen adgang til virksomhedens ressourcer og/eller viden – og som omvendt giver virksomheden adgang til CELF´s ressourcer i form af dygtige unge mennesker.

Partnervirksomheden får:

  • Mulighed for at levere cases og talmateriale, som kan bidrage til at gøre undervisningen praksisnær
  • Mulighed for at komme med indlæg i undervisningen indenfor virksomhedens felt
  • Mulighed for at få elever på virksomhedsbesøg og/eller komme med studieprojekter til eleverne
  • Deres logo på partnerskabstavlen på relevante CELF-lokationer
  • Deres logo på infoskærme sammen med øvrige partnere
  • Logo og virksomhedsprofil på www.celf.dk inkl. link til egen hjemmeside
  • Mulighed for at placere relevant materiale i udvalgte brochureholdere
  • Mulighed for at låne lokaler på CELF til omkostningspris (= timer for pedel, rengøring og evt. administration)
  • Mulighed for at holde informations- og/eller rekrutteringsmøder på CELF, hvor CELF formidler invitationen til disse møder.

Pris: 25.000 kr. pr. år for ovenstående standard partnerskabsaftale.